Home StočarstvoSvinje Suprasnost krmača i postupak sa oprašenim krmačama i prasićima