Ishrana priplodnih krmača

0

Priplodne krmače, koje su za vreme dojenja prasića pravilno hranjene, poslednju nedelju dana pred odbijanje prasića treba slabije hraniti da bi se smanjilo lučenje mleka i da bi se na taj način odbijanje izvršilo sa što manje teškoća za krmaču i prasiće. Posle odlučivanja prasića krmače treba bolje hraniti da bi se što pre oporavile i što bolje pripremile za bukarenje i sledeće prasenje, jer za vreme dok doje prasiće, obično i pored dobre ishrane prilično omršaju i iscrpu se. Utvrđeno je da način ishrane krmača utiče u izvesnoj meri na njenu plodnost. Zato je potrebno da krmača u vreme bukarenja bude dobro uhranjena ali ne debela, odnosno da bude kako se to stručno kaže, u priplodnoj kondiciji.

Pored dobre paše, a zimi stočne repe, cvekle, bundeve, sena lucerke ili deteline, te mlečnih i kuhinjskih otpadaka, treba im davati dnevno 1 — 3 kg. iste snažne hrane koju su dobijale za vreme dojenja prasića. Krupnijim i mrša vijim krmačama treba dati više, a, sitnijim i debljim manje snažne hrane. Za priplodne krmače je u ovom vremenu kre- tanje na paši ili ispustu neophodno i vrlo korisno, kako za njihov oporavak tako i za uspeh oplođavanja i prasiće koje će oprasiti u sledećem prasenju.

Share.

Leave A Reply

error: Sadržaj je zaštićen !!