Home StočarstvoSvinje Kastracija kod svinja i drugi faktori koji utiču na količinu i kvalitet mesa