Živinarstvo

Saveti za uzgoj pataka

Iako su pačija jaja manje cenjena od kokošjih, uzgoj pataka može biti isplativ posao prvenstveno zbog mesa i kvalitetnog perja. Meso mladih tovljenih pačića je vrlo visokog kvaliteta, a posebno jetra. Gajenje pataka je najčešće pored [...]

Saveti za uzgoj zečeva

Gajenje zečeva odnosno kunića zavisiće od toga koja mu je namena: Za tov i za klanje (za meso) ili za razmnožavanje i dalju prodaju kao kućnih ljubimaca. Od načina uzgoja, zavisiće i isplativost celog posla. Uzgoj [...]

Uzgoj fazana i ukrasnih peradi

Uzgoj fazana nekada je bila privilegija bogatih ljudi koji su ih najčešće gajili zbog lova ali i njihove lepote. Danas je gajenje ove ptice lako dostupno svakome ko bi za te namene izdvojio jedan veći deo [...]

Uzgoj tovnih ćuraka

Uzgoj ćuraka je prevashodno radi veoma kvalitetnog mesa, bogatog proteinima. Uzgoj ćuraka je sličan uzgoju pilića, ali je zahtevnije. Ćurke su krupnije od pilića, pa se i za krupnije ćuriće treba obezbediti više prostora. Treba ima [...]

Saveti za uzgoj gusaka

Gajenje domaćih gusaka je zbog mesа, masti, jaja i perjа koje je jako cenjeno, a dobija se čijanjem. Držanje gusaka je najčešće na područjima uz reke. Hrani se pašom, kao glavnom hranom. Otpornа je životinja. Za [...]

Saveti za uzgoj činčila

Činčila je egzotični glodar koji pripada porodici miševa viskača. Noćna je životinja jer danju miruje a aktivna je noću kada se i hrani. Krzno činčile spada u najkvalitetnija krzna, zbog čega je u prirodi ova vrta [...]

Kvalitet jaja za potrošnju

Kvalitet jaja se određuje na osnovu njihovih spoljašnjih i unutrašnjih osobina. One osobine koje može da oceni potrošač čine tzv. konzumni kvalitet. Od spoljašnjih osobina najvažnije su veličina (masa) , oblik jajeta, boja, čistoća i građa [...]

Upravljanje proizvodnjom jaja za potrošnju pomoću računara

Razvoj informacijskih tehnologija učinio je da se danas na nov način upravlja živinarskom proizvodnjom. Upotreba računara kao savremenog sredstva automatskog upravljanja i kontrole parametara proizvodnje i prikupljanja podataka menja dosadašnju predstavu o upravljanju proizvodnjom. Ne postavlja [...]

Isplativost proizvodnje jaja za potrošnju

Mnogi, ako ne svi čitaoci ove publikacije, svakako će se upitati: da li se isplati proizvoditi jaja za potrošnju? Moze li se od nje očekivati neka, i kolika ekonomska korist? Ovo je, nažalost, pitanje na koje [...]

Higijena i zaštita od bolesti koka nosilja

Da bi proivođač sa uspehom zaštitio živinu od bolesti, mora biti upoznat sa osnovnim pojmovima o nastajanju bolesti i reakciji obolele živine. Isto tako, potrebno je opšte znanje o merama kako najlakše sačuvati živinu od bolesti [...]

1 2 3 4 5 6 »