: ' prolecna sadnja jagoda'

Vreme sadnje i priprema živića jagode za sadnju

Zahvaljujući biološkim karakteristikama (višegodišnja zeljasta, stalno zelena biljka) , jagoda se može saditi tokom cele godine. Međutim, od vremena sadnje će u znatnoj meri da zavisi rodnost i kvalitet plodova, ne samo u prvoj godini posle [...]