Home Povrtarstvo Proizvodnja praziluka u plastenicima

Proizvodnja praziluka u plastenicima

by admin

Biološke osobine

Praziluk se uspešno gaji u svim oblicima zaštićene bašte, ali se vreme proizvodnje tako podešava da berba bude u vreme kada je mala proizvodnja iz bašte.

Praziluk je ukusan kao varivo i salata. Za ishranu se koriste zadebljalo lažno stablo i listovi. Ima nežniji ukus od belog i cmog luka, bogat je vitaminom C i beta karotenom (u zelenom delu) i mineralnim materijama (K, Ca, P, Mg). Veoma je podesna vrsta za dorastanje u toku jeseni i zime na temperaturi 0-1 °C i vlažnosti vazduha 80-85% jer hraniva iz listova (posle ubiranja) lako prelaze u lažno stablo koje deblja (i do 50%).

Praziluk niče na temperaturi 2-5°C, a optimalna temperatura je 15-20°C. Dobro ukorenjene biljke mogu podneti i -15°C. Za rast mlade biljke treba dosta svetlosti, a vlaga je potrebna u toku cele proizvodnje. Za proizvodnju iz rasada u zaštićenom prostoru neophodno je plodno, srednje teško zemljište, odnosno smeša supstrata. Pred sadnju unosi se mineralno dubrivo i to 100-120 g N, 80-100 g P2Os i 120-140 g K20 na 10 m2. Pre osnovne obrade đubri se stajnjakom (2-3 kg/m2). U toku vegetacije, u fazi ukorenjavanja rasada, folijamo se prihranjuje tečnim kompleksnim dubrivom. Rasad za zimsku proizvodnju proizvodi se na otvorenoj leji (kao i cmi luk), najbolje u kontejnerima. Rasad (starost 60-75 dana) se sadi dublje u brazde (10-15 cm) što omogućuje dobijanje dužeg belog stabla. Za proizvodnju se koriste sorte mase biljke 80-100 g (alma, galijas, hanibal, kilima i dr.).

Proizvodnja praziluka u plastenicima(zatvorenom prostoru)

U zaštićenom prostoru kombinacijom gajenja iz rasada, dorastanjem i pospešivanjem praziluk se gaji od polovine novembra do polovine juna.
U toku zime gaji se u objektu sa grejanjern(neophodna temperatura za nicanje je 18°C, za rast posle sadnje, danju 10-14°C, a noću 10-12°C) uz obilno zalivanje (25 do 30 mm/m2) i dodavanje 30-50 g NPK na m2. Sadnja rasada (starost 30-40 dana) planira se prema vremenu dospevanja praziluka (za oko 3 meseca) a sadi se 46-80 biljaka na m2 (23-40 hranljivih kocki). Uz redovne mere nege ostvaruje se 35-70 biljaka praziluka na m2.

Tokom jeseni i zime praziluk u plastenicima dorasta, a tokom zime i proleća proizvodi se pospešivanjem. Za ovu proizvodnju najbolje su sorte tipa karantan.

Na dorastanje (produženi rast biljke) se stavlja biljka iz njivske proizvodnje i to krajem oktobra i početkom novembra. Praziluk se plitko ukopa u zemlju (300- 400 komada na m2), a dorasta na temperaturi 2-8°C, vlažnosti zemljišta 65-70% PVK i relativnoj vlažnosti vazduha 80-85%. Dorastanjem praziluk dospeva za oko dva meseca. Za to vreme belo (Iažno) stablo se uvećava 5-7 % na račun rezervnih materija iz listova, tako da je prinos 8 do 12 kg/m2.
U proizvodnji metodom pospešivanja (rast biljke na račun rezervnih materija u biljci) vreme sadnje praziluka podešava se tako da bi dospeo posle praziluka iz dorastanja.

Pri pospešivanju praziluk dospeva za 35-40 dana, a do sadnje čuva se u spremištu na temperaturi ođ 0-5°C. Sadnja je gusta (300-400 biljaka na m2). Celokupna agrotehnika je kao i kod dorastanja. Pri uspešnoj proizvodnjtostvaruje se prinos od 10 do 12 kg/m2.

Preporučujemo