Home Ratarstvo Šta je gasno ulje i kakve ima karakteristike

Šta je gasno ulje i kakve ima karakteristike

by admin

Gasno ulje predstavljaju sva tečna goriva naftnog porekla kod kojih se manje od 65% zapremine destiluje na 250 stepeni i kod kojih se minimum 85% zapremine destiluje na 350 stepeni.

Različit kvalitet gasnih ulja – Gasna ulja su evro dizel, dizel gorivo gasno ulje 0,1, dizel gorivo D2; dizel gorivo D2S; dizel gorivo D1E; i gasno ulje ekstra lako evro EL . Gasno ulje se koristi za pogon motornih vozila i plovila sa dizel motorom. Upotrebljava se za poljoprivrednikeza traktore, za pogon radnih mašina, vojnih vozila, železničkih vozila, kao i za plovila sa dizel motorom. Može se koristiti ia za pogon motornih vozila i plovila sa dizel motorom malih i srednjih snaga sa velikim i srednjim brojem obrtaja ali i kao energetsko gorivo.

Proizvodnja i promet dizela D2 kao i motorni benzin od 95 oktana na domaćem tržištu, prateći standarde Evropske Unije moraju biti zabranjeni, pa je tako, kao zamena na tržište došlo novo i kvalitetnije gorivo – gasno ulje koje je namenjeno isključivo prioritetnim potrošačima. Njegova prodaja je omogućena isključivo na određenim pumpama, u naseljenim mestima i na lokalnim putevima, ali ne na magistralnim i auto-putevima. Dakle gasno ulje je namenjeno poljoprivrednicima a ne za široku upotrebu.

gas-dizel

Vozači pri kupovini moraju da daju saobraćajnu dozvolu kako bi se kontrolisala njegova primena .

Cena gasnog ulja je niža za poljoprivrednike koji moraju da pokažu i potvrdu da su u registru poljoprivrednih gazdinstava. Ova praksa zaživela je i u susednoj Hrvatskoj jer mora ispunjavati standarde Evropske Unije a da pritom i potrošači budu zadovoljni. Dizel D2 odavno se ne proizvodi i ne prodaje u zemljama Evropske unije, a više nije dostupno ni u okolnim državama.

Kvalitet i potrošnja gasnog ulja

Proizvodnju gasnog ulja treba da diktiraju potrebe tržišta kako bi ga bilo dovoljno, a ovo novo gorivo je ekološki dosta čistije jer njegov sastav ima 10 puta manje sumpora nego kod klasičnog dizel goriva.

Prema propisima, nema administrativnih ograničenja za kupovinu regresiranog goriva, odnosno da poljoprivrednici mogu da kupuju regresirano gorivo – evro dizel i gasno ulje 01 na svim benzinskim stanicama. D-2 ili gasno ulje je neznatno jeftinije od evrodizela što je poljoprivrednicima od velikog značaja jer regresi umeju da kasne.

gasno-ulje

Evrodizel i gasno ulje – razlike

Evrodizel može i da ima bolje podmazivanje od gasnog ulja, mada bi trebalo da imaju sličan kvalitet podmazivanja pumpe. Ove razlike su prisutne jer industrijski standardi ne mogu biti primenjivi na sve vrste pumpi za gorivo.

Za vlasnike Euro 4/5 motora preporučljiva je upotreba isključivo čistog evrodizela.

Vlasnici Euro 3 motora imaju višeopcija ima više opcija i svako će odlučiti po svom nahođenju , ali bi ED bilo najjednostavnije rešenje.

Razlika između ED i D-2 je to što evrodizel prolazi veći stepen rafinacije. Evrodizel se takodje aditivira čime dobija, ima manje sumpora i vode.

ED ima nešto manju viskoznost a D2 nije više od 2 puta viskoznije gorivo od evrodizela.

D2 ili gasno ulje ima veću specifičnu gustinu (masu, težinu) po litru pa se može reći može da ima i veći energetski sadržaj.

Potrošnja sa BD zaista može da bude veća za oko 5 do 10 procenata.

Preporučujemo