Home Povrtarstvo Totalni herbicid (Total) – neophodan posle žetve

Totalni herbicid (Total) – neophodan posle žetve

by admin

Totalni herbicid je zapravo neselektivni sistemični herbicid koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i širokolisne korove (zeljaste i drvenaste), uključujući i one sa dubokim korenom (gomolji, rizomi) na nepoljoprivrednim površinama, i za poljoprivredne površine kao što su vinograd i voćnjak ( u koncentraciji od 0,5 do 1 odsto).

Posle žetve strnih žita, neophodno je čišćenje parcela od opasnih jednogodišnjih i višegodišnjih rizomskih korova. Ako se čišćenje ipak obavi na proleće naredne godine, problem korova se često može rešiti i tek samo jednim tretmanom nekim od zemljišnih herbicida.

Korov pričinjava veliku štetu gajenim usevima u narednoj sezoni pa bi bilo dobro uraditi i ljušćenje zemljišta nakon završene žetve. Ipak, moguća alternativa je totalni herbicid (Total). Ali, ako je godina bogata padavinama, najbolje je primeniti obe mere.

herbicid total

Primena totalnih herbicida

Dakle, posle žetve i sakupljanja žetvenih ostataka, neophodno je sačekati 15 do 20 dana, da bi korov nikao u što većem broju. Onda se kreće sa njihovim suzbijanjem.

Primena herbicida se vrši u momentu intenzivnog porasta korova, kada dostignu odredjenu veličinu. Na primer, za divlji sirak, to je oko 15 cm. Korovi zubača i palamida su najosteljivije tokom faze cvetanja, sirak u početku metličenja, a jednogodišnji korovi u fazi intenzivnog rasta.

U optimalno vreme korišćenja totalnih herbicida, kada je njihovo delovanje kompletno, biljka ih usvaja preko lista, pa materije stižu i do korena i uništavaju korenov sistem jer se veliki broj korova karakterističnih za naše predele (Srbija) u stvari razmnožava i putem semena i putem korena.

Doziranje totalnih herbicida

Primena totalnih herbicida razlikuje se u zavisnosti od biljne vrste koju suzbijamo.

Tako je za divlji sirak potrebno tri do pet litara po hektaru. Za pirevinu možemo primeniti pet do sedam litara po hektaru a za divlju kupinu – deset do dvanaest litara po hektaru.

Napomena: Obavezno poštujte uputstvo za upotrebu uz kupljeni herbicid!

Kada je preporučljivo primeniti totalni herbicid

Totalne herbicide najbolje je primeniti onda kada je vreme mirno i kad nema vetra, jer su oni neselktivni pa uništavaju svaku biljku sa kojom imaju kontakt. Preporučuje se primena u popodnevnim i večernjim časovima kada su temperature niže i kada biljke otvaraju svoje stome.

Uz primenu rastvora đubriva (na primer: pet kilograma URE-e rastvorimo u taj rastvor) biljka će znatno više herbicida uneti, pa se herbicid lakše i brže sprovodi do korenovog sistema i dolazi do potpunog uništavanja biljke.

Karenca i obrada zemlje

Ceo proces delovanja totalnog herbicida traje od 15 do 20 dana. U tom periodu ne treba obrađivati parcelu na kojoj je vršeno tretiranje. Sledećeg proleća, na tretiranoj parceli, mogu se sejati usevi bez bilo kakvog ograničenja. Totalni herbicidi deluju na zelene biljke, ne ostaju u zemljištu pa tako neće imati nikakvog uticaja na naredne kulture – voće, povrće… Ipak, ne sme se koristiti pre setve šećerne repe na laganom peskovitom zemljištu.

Karenca: 14 dana za predžetveno tretiranje i 35 dana kod nasada.

Totalni herbicid se može koristiti najviše 2 puta godišnje na istoj površini. Ne sme se koristiti kod krompira ni soje. Primena iz letelice nije dozvoljena. Na tretiranim površinama ne sme se napasati stoka.

Preparati i cene

Na domaćem tržištu uponudi je veliki broj preparata na bazi aktivne materije glifosata, koji su veoma efikasni, kao totalni herbicidi, u suzbijanju korova na strništima. Aktivna materija je ista, a razlikuju se po imenima koja su im nadenuli proizvodjači i po pakovanju: Glifosav, Total, Agrototal, Bingo,Total bio…

Cena boce totalnog herbicida na našem tržištu u maloprodaji je oko 400 dinara.

Preporučujemo