Home Ratarstvo Najbolje sorte soje

Najbolje sorte soje

by admin

Ns seme, Delta agrar, Selesem, instituti…dosta je proizvodjača semenog materijala za domaće sorte soje na domaćem tržištu. Takodje, jedan broj dostupnih spada u strane sorte koje nam uglavnom dolaze iz Rumunije i Madjarske.

Medju rane sorte soje najzastupljenije su Galina, Valjevka, Fortuna…

Medju kasne sorte soje izdvajamo: Balkan, Sava, Novosadske soje, Apolo, Lana i Viktorija.

sorte soje 2

Galeb

Galeb spada u relativno stare, srednje stasne sorte visokog potencijala i jakog prinosa. Kao lider, odlikuje se krupnim semenom i velikim brojem bočnih grana, Seje se u ranijim rokovima setve na međurednom rastojanju 45-50 sm. Njeno seme ima visok sadržaj proteina. Prinosi se kreću od 4,5 do 6 tona po hektaru. Po hektaru je optimalno prisutno 350 000 do 400 000 biljaka.

Rubin

Rubin spada u nove, kasnostasne sorte soje iz druge grupe zrenja. Daje prinos, veći od 5 tona po hektaru. Seme sadrži izbalansirani odnos proteina i ulja, a odgovaraju joj uslovi gajenja u Vojvodini i u centralnoj Srbiji.Seje se početkom aprila, a preporučuje 400 000 biljaka po hektaru.

Proizvodjač Selsem u svom asortimanu nudi sorte: Dukat, Galeb, Gorštak, Volođa.

Dukat

Dukat je najzastupljenija sorta u Srbiji svoje grupe zrenja i spada u sorte koje odlikuju najbolje osobine u odnosu na domaće tipove zemlišta. Odlikuje se moćnom adaptibilnošću i stabilnošću u različitim uslovima za gajenje. Usled dobrih proizvodnih karakteristika i visokih očekivanih prinosa od oko 5 tona po hektaru. Omiljena je sorta i u susednim zejama-Ruminiji i Madjarskoj.

Karakteriše je veliki broj bočnih grana i racionalni oblik lista i mahune. Seje se u aprilu i može bit ii naknadni postrni usev. Seme sadrži visok sadržaj protein, veći od 40 posto. Optimalni broj biljaka u žetvi je od 400 000 do 450.000 biljaka po ha.

Angela

Angela je nova semenska soja. Srednjestasna je sorta, koja ima dužinu vegetacije od 130 dana. Prosečno protein koje sadrži je 38 posto a prinos je oko 5 tona po hektaru. Karakteristike sorte su bujnost, dobra otpornost na poleganje i parazite. Lako se kosi kombajnom.

Sorte Alisa i Galina su preporučljive sorte za uzgoj na manje kvalitetnom zemljištu. Galina je nova rana sorta, nulte grupe zrenja, sa dužinom vegetacije od 115 do 120 dana. Ima vrlo veliki genetski potencijal rodnosti, veći od 4,5 t/ha. Seje se tokom aprila ili početkom maja. Gustina setve – 500.000 klijavih zrna po hektaru.

Apolo soja spada u sorte prve grupe zrenja sa prosečnim prinosom od 4, 8 tona za hektar. Viktorija soja spada u sorte koje su u ogledima dale nešto niži pronos od oko 4,1 tonu po hektaru.

sorte soje 1

Novosadjanka

Ovo je srednjestasna, visokoprinosna sorta prve grupe zrenja. Ima visok potencijal rodnosti i prinos veći od 5 t/ha. Jako je otporna na plamenjaču i bakteriozne pegavosti lista, kao i na poleganje, pa je veoma pogodna za gajenje uz primenu navodnjavanja. Zrno ima visok sadržaj proteina a preporučuje se 450.000 biljaka/ha. Najbolje je sejati je u prvoj polovini aprila.

Sava

Sava je novija, srednjestasna, visokoprinosna sorta prve grupe zrenja. Ima vrlo visok potencijal rodnosti, veći od 5 t/ha, a optimalna gustina setve je oko 450.000 klijavih zrna/ha. Seje se početkom aprila

Lana

Lana je kasna sorta druge grupe zrenja. Ova sorta traži više temperature pa nije preporučljiva za gajenje na severu Bačke jer je moguće kasnije sazrevanje. Preporučuje se gustina setve od 400.000 biljaka po hektaru. Stablo je neograni

enog rasta, pokriveno sivim maljama, a cvetovi su beli. Primenjuje se i u prehrani domaćih životinja.

Preporučujemo