Home Ratarstvo Saveti za uzgoj lucerke

Saveti za uzgoj lucerke

by admin

Lucerka je višegodišnja leguminoza sa periodom eksploatacije od 5 do 7 godina. Visina stabiljke lucerke je oko 80 cm. Prinos sena po hektaru je oko 20 tona, odnosno – 80 t/ha zelene mase.

Prosečan sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji lucerke je 19,8% a sirove celuloze 22,2%.

Uslovi za uzgoj lucerke

Lucerki odgovaraju srednje teška i duboka zemljišta, pH vrednosti od 6 do 7.

Setva: Količina semena po hektaru u uskorednoj setvi treba da bude od 15-20 kg.

Ako se setva obavlja ručno količinu semena treba povećati.

uzgoj lucerke

U proleće, setva se obavlja od 15.03. do 30. aprila a letnja odnosno jesenja lucerka se seje od prvog do 31. avgusta. Dubina setve je oko dva centimetara. Važno je da se pre setve dobro pripremi zemljište, kako bi usev bio što kvalitetniji. Zemljište treba da je duboko, dobro pripremljeno i sa povoljnim vodno- vazdušnim sistemom. Setvu treba obaviti na dubini od 0,5-2 cm, zavisno od tipa zemljišta, kvaliteta tla i stanja vlažnosti parcele. Lucerku ne treba sejati posle mahunarki zbog napada istih bolesti i štetočina. Strna žita s druge strane pogoduju kao predusev. Posle setve obavja se valjanje lakim valjcima, da bi nicanje biljaka bilo ujednačenije. Usled rizika od nastanka pokorice, na zemljištima sa težim mehaničkim sastavom, trebalo bi izbegavati valjanje.

Isplativost: Pošto je reč o višegodišnjoj vrsti, agrotehničkim merama i postupcima selekcije važna je pažnja prema korenovom sistemu je rod njegove razvijenosti u velikoj meri zavisi produkcija vegetativne nadzemne mase biljke.

U ranijim fazama, koren lucerke razvija se sporo ali u povoljnim uslovima, krajem prve godine vegetacije prodre do dubine od jednog metra. Raspodela korena u odredjenim slojevima zemljišta je različita. Najveći deo korenove mase smešten je u sloju zemlje do 20 cm dubine, ali za razliku od drugih ratarskih biljaka, i u dubljim slojevima tla su takođe prisutne značajne količine fiziološki aktivnog korena lucerke.

Prihrana i nega

Proizvodnja lucerke podrazumeva pažljivo održavanje parcele u skadu sa tipom zemljišta i različitim agrotehničkim uslovima. Lucerišta treba đubriti stajnjakom i mineralnim đubrivima, a u odnosu na tipa zemljišta.

Primeri primene agrotehničkih mera:

a. Stajnjak 2 puta po 30 t za hektar u godinama pred setvu + 2 t/ha CaO + mineralno đubrivo NPK (75:75:75)

b. Stajnjak 2 puta po 30 tona po hektaru u godinama pred setvu + 1 t/ha CaO + mineralno đubrivo NPK (75:75:75)

c. Stajnjak 2 puta po 30 tona po hektaru u godinama pred setvu + 0,5 t/ha CaO + mineralno đubrivo NPK (75:75:75)

d. Stajsko djubrivo dva puta 30 t/ha u godinama pred setvu + bez CaO + mineralno đubrivo NPK (75:75:75)+ KAN za svaki otkos po 200 kg/ha.

Očekivani prinosi, uz primenu adekvatnih agrotehničkih mera, je 17,7 do 19,8 t/ha suvog sena godišnje u uslovima suvog ratarenja, odnosno do 80 t/ha prinos zelene mase.

Lucerka je ratarska kultura koja traži intenzivnu negu tokom celog perioda eksploatacije. Nega podrazumeva navodnjavanje po potrebi, upotrebu predsetvenih herbicida, obavezna je i zaštita od insekata u vreme vegetacije i prskanje herbicidima u toku mirovanja odnosno zaštita od korova. Jedino čist i zdrav usev lucerke može da da visoke prinose kvalitetne stočne hrane.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Izbor sorte lucerke za uzgoj, važan je uslov za postizanje visokih i stabilnih prinosa. U našim uslovima, stručnjaci prednost daju domaćim sortama lucerke.

NS Banat ZMS je rana do srednje rana sorta, pogodna za proizvodnju sveže krme, sena, senaže i silaže. Daje 5 otkosa godišnje. Biljke su krupne i bujne, sa brojem od oko 120 po kvadratu. Dobro podnosi sušu i hladnoće dok ima srednju otpornost na bolesti i poleganje. Sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je od 19,8% i sirove celuloze od 22,2%. Sorta se može intenzivno eksploatisati tokom 5 do 7 godina.

Preporuka za gajenje (sever Bačke, Banat i istočna Srbija).

Banat VS je rana do srednje rana sorta, brzog porasta i regeneracije. Visina biljaka u vreme košenja je 70 do 80 cm a udeo lišća u prinosu je oko 50 posto. Tolerantna je na sušu, niske temperature i poleganje. Kosi se 4 do 5 puta godišnje.

Preporuka za gajenje: Bačka, Srem i Zapadna Srbija.

Mediana ZMSV je srednje rana sorta,intenzivna i pogodna za često košenje (4 do 5 otkosa po godini) . proizvodnju sveže krme, silaže, senaže i sena. Intenzivna je sorta koja podnosi često košenje, daje 4-5 otkosa godišnje. Otporna je na niske temperature i sušu, brzo se regeneriše a srednje je otporna na bolesti i poleganje.Prosečan prinos zelene krme je oko 80–90 tona po hektaru, a suve materije oko 22 tone.

Preporuka za gajenje: ritska tla u Banatu, Sremu i brdska zemljišta Centralne Srbije.

Preporučujemo