Home Ratarstvo Najbolje sorte kukuruza

Najbolje sorte kukuruza

by admin

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića. Dužina vegetacije od nicanja do zrenja zavisi od sorte kukuruza, odnosno hibrida, i od uslova uzgoja.

Sorte kukuruza delimo u rane, srednje rane i kasne vegetacije. Veoma rani hibridi imaju vreme vegetacije od 90-110 dana, srednje rani od 120-135 dana a kasni od 135-145 dana.Uobičajena klasifikacija kukuruza:

  • Zuban
  • Tvrdunac
  • Šećerac
  • Kokičar
  • Mekunac
  • Voštanac
  • Plevičar
  • Poluzuban
  • Škrobni šećerac

U proizvodnji u Srbiji su najviše zastupljene Zuban i Tvrdunac.

Osim domaćih sorti koje su u Srbiji medju najzastupljenijima, na tržištu se mogu naći i “CAUSSADE” hibridi kukuruza – hibridi najbolje francuske genetike i selekcije.

Međusobnim ukrštanjem različitih sorata dobija se potomstvo ( hibridne sorte) koje ima više boljih osobina nego roditelji. To su uglavnom bujniji rast, veća rodnost i otpornost tu bolja prilagođenost određenim uslovima uzgoja.

sorte kukuruza

Organske sorte kukuruza

ASTEK kukuruz – Izuzetno stara sorta koju su još asteci uzgajali. Zovu ga i crni kukuruz sa sivim zrnima. Ima klasičan ukus i spade u šećerce.

Domaće sorte kukuruza

Novosadske sorte – NS seme

Reč je o visokoprinosnim hibrida različite dužine vegetacije, od ranih hibrida FAO grupe zrenja 100 do kasnih FAO grupe zrenja 800. Oko 80 hibrida priznato je u inostranstvu. Ns hibridi specifičnog kvaliteta su visokouljani hibridi, kokičari, silažni hibridi… Posebno se ističu hibridi visokotolerantni prema cikloksidimu i herbicidu – NS 444 Ultra i NS 640 Ultra. Potencijal za prinos je više od 20 tona suvog zrna po hektaru, dobra adaptabilnost i stabilnost prinosa.

NS hibridi kukuruza zauzimaju preko 50% površina pod kukuruzom u Srbiji.

Zp hibridi

ZP 196 – Rani hibrid pogodan za setvu na vašim nadmorskim visinama, za zakasnelu, naknadnu i postrnu setvu.

ZP 666 – Hibrid za ishranu stoke. Zuban žutog zrna sa visinom biljke oko 2 metra. Dužina klipa je oko 25 cm sa 16 redova zrna po klipu. Masa – 1 000 zrna je 390 g.

ZP 677 – Vrlo rodan kukuruz sa visinom biljke i do 290 cm. Klip je na visini od 130 cm. Dužina klipa je 26 do 28 cm sa 16 redova zrna. Hiljadu zrna teži 340 grama. Gaji se na do 350 m nadmorske visine.

ZP 735 – Izuzetna silaža za stočnu hranu. Visina biljke je do 305 cm.Dužina konusnog klipa je oko 25 cm sa 14 do 16 redova zrna. Hiljadu zrna teži oko 420 grama.

Pionir hibridi

PR 38A79 FAO(260) Noviji hibrid u ranoj grupi zrenja. Stablo mu je niže, čvrsto sa srednjim položajem klipa. U redovnoj setvi početkom aprila za žetvu stiže krajem avgusta ili početkom septembra. Može se sejati i kao postrni usev ili za zakasnele setve. Pogodan za više nadmorske visine. Gustina kod setve: 84-90.000 bilj./ha 

P9241 – Novi hibrid u ranoj grupi  namenjen za sve regione gajenja, a posebno za one sa deficitom vode. Stablo mu je više sa nižim položajem klipa a zrno u tipu zubana, i brzo gubi vlagu. Ima jak koren i čvrsto stablo. Seje se u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja. Preporuka: Seje se na temperature zemljišta od 10 do 15 stepeni.

AS hibridi

AS 31 – Visoka biljka sa tankim elastičnim stablom otpornim na poleganje i lom stabla. Rano cveta i završava oplodnju pre letnjih vrućina i nedostatka padavina. Daje stabilne prinose i karakteriše se dugim i pravilnim klipom, sa 16 redova krupnog kvalitetnog zrna.

AS 41- hibrid, visokog potencijala rodnosti. Namenjen je žetvi direktno u zrnu. Otpušta vlagu iz zrna vrlo brzo. Ima klipove, dužine oko 20 cm, sa 14-16 redova dubokog, krupnog zrna.

sorte kukuruza 1

BC hibridi

Bc hibridi kukuruza registrovani su kao visokorodni linijski hibridi kukuruza koji se koriste u hrvatskoj i inostranoj oroizvodnji. Reč je hibridima za razne namene u različitim agroekološkim uslovima uzgoja. Izdvajamo:

BC 244 – Odlikuje ga  srednje visoka, tanka i čvrsta stabljika sa listovima koji su uski, povijeni, svetlozelene boje. Koren je jako razvijen. Hibrid ima manju osetljivost na sušu i ima odličnu otpornost na poleganje. Klip je srednje veličine, ujednačen, sa 12-14 redova zrna koja su narandžasto crvene boje.

LG hibridi

Poncho – je hibrid maksimalnog potencijala prinosa. Ima intenzivan porast i rani ponik. Stablo je srednje visine, jako razvijeno. Klipovi su do kraja završeni sa 16-18 redova zrna, postavljeni na srednjoj visini. Daje veoma dobre prinose i u nižim sklopovima.

LG 30389- Hibrid izraženog potencijala rodnosti  za intenzivne uslove proizvodnje. Ima elastično stablo nešto više građe i ispoljava dobar “stay green” efekat i brzo otpuštanje vlage pred žetvu.

PKB hibridi

Hibridi koje nudi ovaj proizvodjač su : Zlatar, Staniša, Kondor, Kristal, Dukat… Izdvajamo:

Zlatar – Hibrid ranije žetve, niske vlage i odličnog prinosa. Može se gajiti na višim nadmorskim visinama. Pogodan za mašinsku berbu zrna, srednje dužine klipa, krupnog zrna i odličnog prinosa za svoju grupu zrenja. Stablo je visine do 230 cm, srednjeg položaja klipa – 70 cm, sa 16 redova zrna u tipu zubana.

Preporučujemo