Home Cvećarstvo Ruže mesečarke ili mnogo cvetne ruže

Ruže mesečarke ili mnogo cvetne ruže

by admin

Mnogocvetne ruže ili ruže mesečarke, koje se u žargonu još nazivaju i “buketuše”, zbimi je naziv za šim gmpu mža koje se odlikuju niskim rastom, izrazitom mnogocvetnošću i zdravim listovima, zbog čega se mnogo sade u kućnim vrtovima i parkovima. U okviru te grupe postoje određene razlike, zbog čega ih treba odvojeno razmatrati.

Grupa Polyanthci (Pol.). O poreklu te grupe malo se zna. Ipak, mnoge karakteristike govore u prilog tome da su nastale od Rosa multiflora, donete 1868. godine iz Japana i ukrštavane sa R. chinensis, koja je preneta iz Kine. Na to ukazuje i naziv, koji vodi poreklo od grčke reči polyanthos, što znači mnogocvetan, dok naš naziv mesečarka proizlazi iz njihove osobine da svakog meseca cvetaju.

Odlikuju se niskim žbunastim rastom do 50 cm visine, cvetovi su sitni, okrugli i dupli, bez mirisa, načičkani u uspravnim cvastima. Trajnost cveta je do 20 dana. Sorte su skoro potpuno nestale iz sada nuđenog sortimenta. Pogodne su za sadnju u gredice, kao bordura, dok se neke so’rte gaje kao saksijsko cveće.
Grupa Polyantha hibridnih ruža (Pol.-H) nastala je u periodu od 1910. do 1924. godine. Značajne zasluge na polju razvoja te grupe ima D. T. Poulsen, dan- ski selekcionar.

Cvetovi iz te grupe su krupni, lepog oblika, raznobrojni i dekorativni. Sam bokor je nešto snažnijeg rasta i ima veću masu listova. Grupa je nastala ukrštanjem Polyantha gmpe s mžama čajevkama. Novostvorene vrste poprimile su mnogo- cvetnost i nizak uzrast Polyantha mža, a kmpnoću i lepotu cveta od čajevki. Grupa je veoma bogata u sortama i masovno je zastupljena u parkovskoj sadnji.

Ruže grupe Floribunda (Flor.) veoma su značajne u savremenoj proizvodnji. Nastale su daljim ukrštanjem grupe Polyantha-Hybrid sa ružama čajevkama. Odli- kuju se obilnim cvetanjem u toku godine, krupnim cvetovima i bogate su novim bojama.

Poznati proizvođači u svetu W. Kordes, Lamberts, F. Meilland, M. Tantau, Swim i Armstrong mnogo su doprineli stvaranju novih, veoma lepih sorti iz te grupe. Već se zna da će ruže Polyantha i Floribunda, odnosno krupnocvetne mesečarke uskoro predstavljati glavni sadni materijal za javne zelene površine i kućne vrtove, jer obilnim cvetanjem i intenzivnim bojama daju izvanredne efekte, postepeno potiskujući ne samo ruže čajevke već i ostale vrste letnjeg i višegodišnjeg cveća. Osim mnogocvetnosti i niskog uzrasta, ruže iz ove grupe imaju veliku otpornost prema niskim temperaturama i pepelnici, zbog čega su posebno značajne i dolaze ispred čajevki i ostalih grupa.

U daljem tekstu pri opisu pojedinih sorti iz grupe mnogocvetnih ruža mesečarki ili tzv. buketuša koristiće se skraćenica “Mes.” kao oznaka za grupnu pripadnost.

Nadalje, navode se najvažnije sorte te grupe koje se gaje kod nas i mogu se nabaviti, ili pak sorte koje zaslužuju da budu uvedene u naš sortiment ruža.

Amber Queen Mes. (Harkness 1984). Cvetovi ćilibarnožute boje, dobro ispunjeni. Stalno cvetajuća sorta s naglašenim prvim florom. Izbojci snažni, verti- kalnog rasta 40 do 60 cm visine. Pogodna za pojedinačnu ili grupnu sadnju, zatim za sadnju u saksije i žardinijere, i kao 90 cm visoka stablašica.

Anabell Mes. (W. Kordes’ Sohne 1972). Cvet dobro ispunjen, krupan, intenzivno laks-narandžaste boje, s nešto tamnijim rubovima latica. Neumorno cveta. Pogodna i za rezanje cveta. Visina 50 cm.

Bella Rosa Mes. (W. Kordes’ Sohne 1982). Cvet intenzivno roza boje, dobro ispunjen, pupoljak okruglast, srednje krupan, nalazi se u ogromnim grozdovima, velike trajnosti. Cveta neumorno. Rast žbunast, visine 60-80 cm. Listovi sjajni, sitniji. Sadi se pojedinačno ili u grupama, zatim u saksije, žardinijere i kao 90 cm visoka stablašica.

Bonica “82” Mes. (F. Meilland). Cvet nežno roza boje, srednje krupan, dobro ispunjen, sakupljen u mnoštvo sitnih grozdova. Mnogocvetna sorta. Listovi i izbojci crveni. Žbunastog široko razgranatog je porasta. Spoljne grane nadole povijene. Robustnog je rasta, 60 cm visine.

Charles Aznavour Mes. (F. Meilland 1988). Cvetovi ružičasti, u precvetavanju skoro beli s talasastim rubovima latica. Mnogocvetna sorta, snažnog rasta. Visina 50-70 cm. Idealna za cvetne masive.

Champagner Mes. (W. Kordes’ Sohne 1983). Cvet krem boje s roza šatiranjem, srednje krupan, ispunjen. Latice pri vrhu špicasto uvrnute. Cvetovi pojedinačno stojeći i u grozdovima. Uspravnog je rasta, sa izbojcima do 60 cm, bez trnja. Pogodna za rezanje cveta.

Chorus Mes. (F. Meilland 1975). Pupoljci kratki, široki i tamnocrveni. Cvetovi cinober do skerletno crvene boje, krupni, dobro ispunjeni, nalaze se u grozdovima različitih veličina. Porast robustan, uspravan, sa puno izbojaka do 80 cm visine. Izbojci crveni, kasnije tamnozeleni, razgranati. Sadi se pojedinačno ili u grupama sa 4 do 5 biljaka na m2. Voli svetle i sunčane položaje.

Deutsche Welle Mes. (Leenders 1983). Krupni i puni cvetovi nalaze se u grozdovima. Cvetovi su svetloljubičaste boje, prijatnog mirisa. Interesantna sorta. Sadi se pojedinačno i u grupama.

Diana Mes. (M. Tantau 1977). Cvet intenzivno žute boje, mirisav, krupan, sa oko 50 latica. Pogodan za rezanje cveta. Lisna masa svetlozelena. Izbojci su dužine do 50 cm i mnogobrojni.

Dolly Mes. (Poulsen 1975). Pupoljak skerletno crven, a otvoren cvet tamno- roza. Cvetovi poludupli. Habitus široko žbunast i uspravan, sa zdravim listovima. Sadi se pojedinačno i u grupama. Podnosi polusenu.

Edelweiss Mes. (D. T. Poulsen 1969). Žućkastobeli cvetovi, s okruglastim duplim pupoljcima, koji su u toku rascvetavanja srednje veliki. Veoma atraktivna bela floribunda. Rast dobar, listovi tamnozeleni.Visina 50 cm.

Evelyn Fison Mes. (McGredy 1962). Sorta idealna za sadnju u masivima (rondele, bordure, ivičnjaci). Visina 50-60 cm. Cinober crveni cvetovi skupljeni u mnogobrojne grozdove koji daju kontrast tamnozelenom listu. Sadi se pojedinačno ili u gredice, zatim u saksije i žardinijere.

Friesia Mes. (W. Kordes’ Sohne 1973). Stalno cvetajuća mesečarka s limu- nastožutim cvetovima i s mnoštvom latica. Uspravnog rasta, naraste do 80 cm. Pogodna za pojedinačnu i grupnu sadnju, zatim za sadnju u saksije i žardinijere, kao i 90 cm visoka ruža stablašica.

Fruit Mes. (F. Meilland 1986). Originalna, uzbudljivih, višebojnih cvetova, u unutrašnjosti narandžastih, a na krajevima živo crvenih. Idealna za vrt zbog neprekidnog cvetanja i postojanosti cveta. Naraste 40-60 cm.

Goldmarie “82” Mes. (W. Kordes’ Sohne 1958). Cvetovi krupni intenzivno žute boje s crvenim rubom latica. Izrazito žbunasta, s mnogo izbojaka koji se za- vršavaju cvetovima u grozdu. Listovi tamnozeleni, kožasti i veoma zdravi. Naraste do 50 cm.

Goldstar Mes. (Cants 1983). Odlična je sorta za pospešivanje i rezanje cveta. Pupoljci dugi, zašiljeni, cvetovi su trajni i zlatnožute boje. Biljka je snažna, sa dugačkim i uspravnim izbojcima. Listovi krupni i tamnozeleni.

Heinzelmdnnchen Mes. (W. Kordes’ Sohne 1984). Cvetovi blešteće kao krv crvene boje, srednje krupnoće, dobro ispunjeni, i razvijaju se u grozdovima. Izra- zito mnogocvetna sorta. Lisna masa tamnozelena i sjajna. Bokor kompaktan, do 35 cm visine. Sadi se pojedinačno ili u male gredice, za obrub, u sanduke i sl. Traži optimalno stanište.

Insel Mainau Mes. (W. Kordes’ Sohne. 1959). Cvetovi vatrenocrveni sa somotastim presijavanjem, srednje krupni, gusto ispunjeni laticama, skupljeni u rozete. Izbojci crveni, kasnije zeleni. Listovi sitni i kožasti. Porast kompaktan, bo- kor do 35 cm visine. Sadi se pojedičnačno ili u manje gredice, zatim obmbe, saksije i sanduke.

Laminuette Mes. (Lamerts 1972). Ima veoma interesantnu kombinaciju boja. Dobro oformljeni dupli cvetovi su bele latice sa jasno izraženim tankim crve- nim mbom. Odrezani cvetovi veoma su trajni, zato je odlična za rezanje. Porast je bujan, dobro se grana. Izbojci su crveni, a listovi tamnozeleni. Pogodna je i za sađenje u cvetnim gredicama. Visine je do 60 cm.

La Paloma 85 Mes. (M. Tantau 1985). Cvetovi beli s naglašenom krem belom sredinom, krupni, postojani i u precvetavanju. Nalaze se u krupnim grozdovima. Izbojci tamnozeleni, sjajni, kožasti i zdravi. Žbunast rast sa izraženim grananjem. Visina 50 cm. Pogodna za sve prilike, kao i za stablašicu sa 90 cm visine krune.

Lavaglut Mes. (W. Kordes’ Sohne 1979). Pupoljci okrugli, crvenocrni. Cvetovi somotasto tamnocrveni, srednje krupni, puni, u kompaktnim grozdovima. Cvetanje dugotrajno. Listovi tamnozeleni i sjajni. Žbunastog je rasta, dobro se regeneriše. Visina 60 cm. Pogodna za sadnju u gredice i posude.

Lilli Marleen Mes. (W. Kordes’ Sohne 1959). Ova somotasta ruža sa kao krv tamnocrvenim cvetovima još je uvek bez konkurencije. Cvetovi se nalaze u krupnim grozdovima. Izrazito je mnogocvetna sorta. Veoma otporna prema bolestima. Na izložbama je dobila mnoga međunarodna priznanja. Veoma je pogodna za masovno sađenje u gredicama.

Manou Meilland Mes. (F. Meilland 1977). Cvetovi roza boje, mirisavi, dupli, mnogocvetna sorta. Listovi tamnozeleni. Bokor kompaktan, visina 60-80 cm. Vodeća sorta u mešovitim kompozicijama s perenama i ostalim zelenilom. Sadi se pojedinačno ili gmpno u gredice.

Margaret Merril Mes. (Harkness 1977). Pupoljci dugački i špicasti. Cvetovi blešteće beli s roza presijavanjem, kmpni i dupli, otvoreni, sa izraženim prašnicima, i nalaze se u krupnim grozdovima. Otporna na vremenske prilike. Porast snažan, grmolik, sa bočnim granama. Naraste do 80 cm.

Masquerade Mes. (Boerner-Jackson & Perkins 1949). Cvet ove ruže menja boju u toku rascvetavanja. Pupoljak je žut s crvenim prugama, otvoreni cvet ima čisto žutu, a u precvetavanju intenzivno ružičasto.crvenu boju. Cvetovi su puni i nalaze se i po 30 u krupnim cvastima. Naraste 80-100 cm. Veoma je interesantna kako za pojedinačnu tako i za grupnu sadnju.

Mein Miinchen Mes. (Cocker 1987). Plemenita i elegantna ruža, s velikim i snažno obojenim zlatnožutim i kao krv tamnocrvenim pupoljcima. Otvoreni cvetovi dobro su ispunjeni, srednje krupni, višebojni sa žutocrvenim laticama koje su u precvetavanju crvene.

Mercedes Mes. (W. Kordes’ Sohne 1975). Mercedes je novitet i po kvalitetima vrhunska ruža za rezanje. Prilikom testiranja rezani cvet je pokazao veliku trajnost, a može se držati i u frižiderima do 14 dana. Boja cveta je bleštavo magenta-crvena. Sadnice su snažne, odrezani izbojci brzo se regenerišu. Listovi su krupni i svetlozeleni. Visina joj je 60 cm.

Miinchner Kindl Mes. (Dikson 1984). Pupoljak izdužen, svetlo oranž ružičaste boje, u precvetavanju srebmastoružičaste. Izbojci se brzo obnavljaju, cvetanje veoma obilno. Naraste 40 do 60 cm.

Niccolo Paganini Mes. (F. Meilland). Cvetovi blešteće somotastocrvene boje, mirisavi. Bokor snažan, brzo se obnavlja. Izrazito je mnogocvetna sorta. Ide- alna za grupnu sadnju u cvetne masive. Pogodna i za rezanje cveta.
Nina Weilbull Mes. (Poulsen 1961). Cvetovi kao krv crvene boje, postojane i u precvetavanju. Izrazito mnogocvetna sorta. Cvetovi dupli i u grozdovima. Žbunastog rasta sa bočnim grananjem i 60 cm visine. Nezamenljiva u baštama i na zelenim površinama.

Nordia Mes. (Poulsen 1967). U svoje vreme predstavljala je prvorazredni novitet. Pogodna je za rezanje i pospešivanje u staklenicima. Cvetovi su karakterističnog oblika čajevki, ali sitniji, bleštave kao krv crvene boje s oranž presi- iavanjem. Rast je do 50 cm, odrezani izbojci dobro se obnavljaju. Pogodna je za sađenje i u cvetnim gredicama.

Pageno Mes. (McGredy 1989). Neobično obojena sorta – živopisno šatirana: tamnocrvena s nepravilno lepršavim štraftama. Rrupni i dobro ispunjeni cvetovi razvijaju se u buketima. Raste snažno i kompaktno, sa zdravim listovima. Visina 50 do 70 cm.

Piccolo Mes. (M. Tantau 1984). Cvetovi su dupli, srednje veličine, somo tamno crvene boje. U vreme cvetanja potpuno prekrivaju bokor. Bokori su niski, pogodni za ivičnjake ili cvetne gredice.

Pigalle Mes. (F. Meilland 1985). Izvanredna dvobojna ruža. Latice su sa spoljne strane bakamožute, iznutra oranž boje. Cvetovi kmpni, nalaze se u grozdovima i brzo se obnavljaju. Listovi tamnozeleni i zdravi. Naraste 50-60 cm.Red River Mes. (Meilland 1986). Cvetovi vatrenocrvene boje skupljeni u grozdove. Listovi tamnozeleni. Bokor do 50 cm visine. Sadi se pojedinačno i u gredice.

Renaissance Mes. (Barni 1989). Cvet šatiran sa suptilnom ravnotežom dve boje: pastelno mžičaste i jorgovan-lila. Cvetovi se razvijaju u grozdovima. Listovi tamnozeleni, zdravi. Porast bujan, visina 80-100 cm.

Rumba Mes. (D. T. Poulsen 1960). Cvetovi su skupljeni u krupne grozdove: . pri otvaranju pupoljci su crveni, dok su otvoreni cvetovi čisto žuti, da bi vrhovi latica u precvetavanju bili narandžastocrveni. Mnoštvo cvetova u svim fazama razvoja predstavlja šarenilo boja. Listovi su zeleni i zdravi. Dostigne 40 cm visine. Mnogo se koristi za dekoracije i aranžmane, kao i za grupnu sadnju.

Samba Mes. (W. Kordes’ Sohne 1964). Pupoljci loptasti, zlatnožuti sa crvenim prugama. Cvetovi zlatnožuti u precvetavanju, spoljna strana latica crvena. Cvetovi srednje krupni u ogromnim grozdovima. Listovi tamnozeleni, sjajni. Žbu- nast rast, sa 50 cm visine. Veoma zahvalna mnogocvetna, višebojna ruža.

Satchmo Mes. (McGredy 1964). Cvetovi bleštavo crveni, skupljeni u krupne grozdove. Izbojci crveni, posle tamnozeleni. Listovi tamnozeleni. Rast žbunast, s mnogo izbojaka. Nezamenljiva mža u cvetnim gredicama.

Sonia Mes. (F. Meilland 1970). Pupoljci kmpni, dobro oformljeni, čiste ružičaste boje sa srebmastim presijavanjem. Najtraženija je ruža poslednjih godina, vrhunska sorta, odgajana u stakleničkim uslovima, za rezani cvet. Visine je do 50 cm. Listovi su joj krupni i svetlo zeleni.

Surprise Party Mes. (F. Meilland 1979). Pupoljci duguljasti i špicasti, žute i crvene oboje. Cvetovi srednje veličine s mnoštvom kratkih latica. U cvetanjil zlatnožuti sa bakamocrvenim ivicama, koje prilikom precvetavanja dobijaju narandžastocrvenu boju. Listovi tamnozeleni, sjajni. Naraste do 50 cm.

The Queen Elizabeth Rose Fl. (W. Lambert 1956). Godine 1955. proglašena je najboljom i najlepšom ružom SAD. Cvetovi su nežne mžičaste boje, a pupoljci su krupni i puni kao kod čajevki. Koristi se za sađenje u slobodnom prostom i za rezanje.

Tornado Mes. (W. Kordes’ Sohne 1973). Ovo je kvalitetna mža kao krv crvene boje. Cvetovi su u grozdovima, poludupli. Boja cveta je postojana na suncu i kiši. Bokori su snažni, dobro se granaju, a listovi su krupni i tamnozeleni. Naraste do 65 cm. Podjednako je pogodna za sađenje u kućnim vrtovima i velikim parkovskim površinama.

Traumerei Mes. (W. Kordes’ Sohne 1974). Pupoljci su dugački i jajastog oblika, pojavljuju se pojedinačno i u grozdovima. Cvet je mirisav, a boja je bleštavo laks-narandžasta. Bokor je bujan, grananje intenzivno, listovi su krupni i tamnozeleni. Idealna je ruža za cvetne gredice.

Trumpeter Mes. (McGredy 1980). Cvetovi narandžastocrvene boje i krupni. Obilno cveta. Listovi sjajni, tamnozeleni i veoma zdravi. Žbunastog je rasta. Visi- na do 40 cm. Pogodna za pojedinačnu sadnju i u veće masive.

Preporučujemo

Leave a Comment