Home ŽivinarstvoTov pilića Rase tovnih pilića

Rase tovnih pilića

by admin

Za proizvodnju pilećeg mesa mogu se koristiti različite rase i hibridi.

Rase kokoši za meso (teški tip) potiču iz Azije i spadaju u najkrupnije i najteže rase. Petlovi imaju oko 5 kg, a mogu biti i znatno teži, a kokoši su teške 3, 5 do 4 kg. To su rase košinšina, brama i langšan i većinom ih drže ljubitelji rasne živine, više zbog zadovoljstva nego proizvodnje mesa.

Rase kombinovanih proizvodnih svojstava (za meso i jaja) postale su u različitim zemljama ukrštanjem i selekcijom različitih rasa. U nas su najčešće rase rodajland, njuhempšir, plimutrok (graorasti i beli) , vijandot, orpington, suseks i golovrata kokoš. Od pomenutih rasa najteži je beli plimutrok (petao 4, 5 do 5 kg, kokoš 3 do 4 kg) a najlakša je golovrata kokoš (petao 2, 5 do 3 kg, kokoš 2 do 2, 5 kg). I ove rase u malim jatima većinom drže ljubitelji rasne živine, te se one relativno malo koriste za proizvodnju pilećeg mesa.

Bolje tovne osobine imaju pilići, nastali ukrštanjem pomenutih rasa, tzv. Melezi, nego pilići čiste rase. Na toj osnovi je zasnovana i proizvodnja tzv. Hibrida. Oni su dobijeni dugogodišnjom selekcijom mnogobrojnih linija pojedinih rasa i manje ili više složenim ukrštanjem najpodesnijih linija. Hibridni pilići su najčešće dobijeni trojnim i četvornim ukrštanjem, tj. Ukrštanjem 3 ili 4 različite linije koje daju najproduktivnije proizvode ukrštanja.

Hibridi namenjeni industrijskoj proizvodnji odlikuju se brzim porastom, dobrim iskorišćavanjem hrane (dobrom konverzijom hrane, tj. Malim utroškom hrane za jedinicu prirasta) , dobrom konformacijom, tj. Zaobljenim grudima i kompaktnim trupom, i povoljnim klaničnim randmanom. U nas se najčešće koriste Nybro, Hubbard, Arbor Acres, Ross, ISA 30, Avian i još neki hibridi. Svi su oni vrlo sličnih proizvodnih osobina i približne jednake podobnosti za uspešnu proizvodnju brojlera. Kao primer njihove produktivnosti iznose se u tabeli 2 najnoviji tehnološki normativi za brojlere Nybro G, koji se mogu gajiti i odvojeno po polu.

Za neke oblike ekstenzivne proizvodnje (tradicionalni i neograničen ispust, organska proizvodnja) koriste se hibridi sporijeg porasta i obojenog perja. Takve hibride proizvode selekcijske organizacije u Francuskoj (Hubbard ISA, SASSO) , Kanadi (Shaver – Redbro) , Izraelu (Anak, Kabir) , Češkoj, Indiji i još nekim zemljama.

Preporučujemo