Home Govedarstvo Saveti za tov junadi

Saveti za tov junadi

by admin

Da bi tov junadi bio isplativiji,važno je ispuniti većinu preporučenih uslova za uzgoj. U stajama gde se gaji telad i junad, najvažniji su higijena i pravila koja se odnose na uslove u prostoru.

Objekti za uzgoj junadi treba da imaju temperaturu u rasponu od 12 do 20°C, a vlažnost vazduha od 60 do 75%, uz njegovo strujanje od 0,1-0,5 m/s.

Ako uslovi po pitanju hemijskog sastava vazduha, i sadržaja CO2, NH3 i H2S nisu ispunjeni, moguća je pojava bolesti organa za disanje, kože i organa za varenje.

Zimi morate obezbediti temperaturu ne nižu od deset stepeni. Zbog toga je najboje da objekti za držanje stoke imaju dobru gradjevinsku izolaciju. Ventilacija treba da obezbedjuje cirkulaciju vazduha, a to možete da korišćenjem prirodne ili veštačke ventilacije.

Rase

Na našim prostorima za uzgoj se preporučuje simentalska rasa i domaće šareno goveče tipa simentalac. One su najpogodnije za tov od 400 do 450 kg.

Ishrana

Intezivan tov u zatvorenom sistemu podrazumeva po 10 junadi u boksu, rešetkasti pod, i izđubravanje tečnim stajnjakom. U odnosu na težinu junadi, turnus traje od 8 do 9 meseci.

Junad se hrani koncentrovanim obrocima do težine od 400-450 kg , a dnevni prirast je oko 1 200 grama, što daje meso visokog kvaliteta koje je pogodno za izvoz na evropsko tržište.

Bazu ishrane treba da čine: seno, kukuruzna silaža, silaža sirovog klipa kukuruza i koncentrat. Kada je reč o koncentratu, sadržaj proteina treba da bude: za težinu do 250 kg 13-14% ukupnih proteina, a za više od 250 kg – 12% ukupnih proteina).

Uslovi za visoku isplativost tova

Kvalitetna i zdrava junad ujednačenog rasnog sastava,

Tehnika i tehnologija ishrane koja je precizna i koja nema odstupanja od programa

Ujednačene grupe za tov u smislu težine, starosti i pola.

Faze tovljenja

Prva faza :otkup teladi mase od 140 do 160 kg, ( pripremna faza u trajanju od 15 do 20dana).

Druga faza ( predtov) koja traje dokse ne postigne težina od 250 kg.

Treća faza (završni tov) traje do postizanja telesne težine u proseku od 420 kg.

Oprema i gazdinstvo

Osim adekvatnih objekata za držanje i uzgoj stoke, potrebni su i prateći objekti: za manipulaciju sa stajnjakom , prostorije za smeštaj koncentrovane hrane, nadstrešnice za seno, objekti za silažu i stočna vaga kojom će sepratiti prirast i učinkovitost obroka.

Vakcinacija

Vodjenje računa o zdravstvenoj zaštiti junadi, podrazumeva veterinarsko sanitarne mera kako bi se sprečile, suzbile i iskorenile bolesti kao što su TBC, bruceloza, slinavka, šap, antraks… a koje su opasnost i za životinje i za ljude.

tov junadi

Preventiva se sastoji u održavanu higijene i dezinfekciji ali i u merama dehelmintizacije junadi protiv metiljavosti. Takodje, junad treba ispitivati na bolesti poput tuberkuloze, bolesti plavog jezika, leptospiroze…

Vakcinacija je obavezna već prilikom samog otkupa uz kompletan veterinarski pregled i čišćenje od parazita – dehelmintizaciju.

Klanje i obrada mesa

Tehnološke operacije u procesu klanja i obrade mesa su najpre omamljivanje, zatim iskrvarenje, skidanje kože, potom vađenje unutrašnjih organa, rasecanje na polutke, obrezivanje i pranje. Nakon toga sledi merenje mase trupa ili polutke, klasiranje i hlađenje polutki ili trupova.

Veterinarski pregled nije deo tehnoloških operacija, ali mora biti deo procesa proizvodnje.

Preporučujemo