Home Govedarstvo Saveti za uzgoj ovaca

Saveti za uzgoj ovaca

by admin

Izbor rase za uzgoj ovaca, zavisiće od geografskih i klimatskih karakteristika područja. Tako će na primer pramenka biti dobar izbor za gajenje u uslovima koje plemenite rase ne bi dobro podnele, kao što su vrlo niske ili vrlo visoke temperature.

Ovce koje vode poreklo iz toplih krajeva dobro će podnositi duža leta i blage zime, ali će zato biti vrlo osetljive u hladnim i vlažnim klimatskim regijama jer prirodno poseduju tanku kožu i tanko potkožno tkivo.

Takodje, ovce koje potiču iz hladnijih krajeva kao što su engleske mesnate rase, zaštićene su debelom kožom i masnim potkožnim tkivom.

Bolesti

Budite pažljivi sa ovcama tokom kišnih perioda da ne pokisnu jer je vrlo teško da sama ovca sopstvenom toplotom osuši natopljeno krzno. Ako se ovo često dešava, ovcama slabi imunitet i postaju podložne bolestima.

Iako hladan planinskivazduh prija ovcama kao osveženje, znajte da jaki i dugotrajni vetrovi nepovoljno utiče na većinu rasa ovaca dok slabije i kratke kiše sa temperatirom od 8 do 12°C podnose skoro sve vrste ovaca. Stalnu izloženost kišama najteže će podneti rase sa finom vunom. Ovakve rase treba posebno paziti, držati u štali tokom lošeg vremena, postaviti nadstrešnice na pašnjacima…

Objekti za držanje ovaca

Kakva će biti laktacija ovaca, odnosno proizvodnja mleka, izmedju ostalog zavisi i od temperature, koja utiče i na razvoj podmlatka. Objekti za smeštaj i držanje ovaca koji su adekvatni i odgovarajući su važan preduslov za njihov pravilan uzgoj. Neophodno je posedovati ovčarnik sa odgovarajućim tehničko-tehnološkim rešenjem, što će doneti veću isplativost a manje potrebe za ljudskim radom.

Štale za ovce mogu biti poluotvorene ili potpuno zatvorene i moraju biti napravljene na suvom, po mogućstvu uzdignutom mestu. Optimalan položaj za štalu je smer istok-zapad, a da se na mestu okrenutom prema jugu obezbedi prostor zaštićen od vetra, povoljan za puštanje životinja. Ovcama prijaju suve i prozračne štale i vlaga im je veliki neprojatelj koji može uticati na njihovo zdravlje, šišanje i kvalitet krzna.

Dužina štale treba da bude najmanje 10 metara, uz površinu koja će omogućiti ovcama da se ne preskaču ni guraju. Jedan od preporučljivih građevinskih materijala za izgradnju ovčarnika je šuplja cigla, drvo i beton.

Plasman jagnjadi, mesa i mleka je zadovoljavajući a tržište se razvija i širi, pa se tako, za sada, isplativost ovog načina zarade ne dovodi u pitanje.

Medjutim, ne isplati se rad “ na malo”,odnosno, stado manje od 30 ovaca neće biti isplativo. Takodje, ovce traže dosta nege, vremena i rada. Na primer, stado od oko 100 ovaca zahteva 4 sata intenzivnog rada svakog dana.

Ishrana ovaca

Mlečnost ovaca zavisi , izmedju ostalog i od kvaliteta i načina ishrane. Posebno je važno obratiti pažnju na ishranu tokom bremenitosti. Potrebna količina hrane zavisi od telesne mase i od toga koliko plodova ovca nosi. Takodje, tokom jagnjenja, ovca gubi dosta tečnosti pa ju je potrebno redovno napajati čistom vodom. I posle jagnjenja, potrebe ovaca za hranom rastu. Na ishranu treba da se obrati pažnja i tokom priprema za parenje i oplodnju.

Oprez: Obimna ishrana sočnom hranom, silažom i koncentratom može kod ovce da izazove mastitis, pa zato do punog obroka sačekajte 4 do 5 dana po jagnjenju.

uzgoj ovaca

Veštačka oplodnja

Parenje ovaca je moguće na prirodan način, dok veštački način podrazumeva ubacivanje sperme u vaginu ovce pomoću katetera. Ova metoda je brza i uglavnom efikasna. Prirodno parenje obično podrazumeva da jedan odrastao ovan može da oplodi dnevno do 4 ovce, ali ne svakog dana.

Klanje ovaca

Postoji nekoliko načina za klanje ovaca i jagnjadi, računajući i onaj mehanizovani. Jedan od njih je sledeći: Uvući tanak špicasti nož u vrat, odmah ispod desnog uha, tako da izadje na drugu stranu. Sečivo noža treba da bude okrenuto ka bradi i izvlači se uz bradu. Posle otvaranja vrata, glava se levom rukom blago povuče unazad, a nožem se nadje prvi pršljen koji treba malo zarezati.

Zatim, jednim brzim potezom sledi lomljenje vrata i presecanje kičmene moždine. Ovakav metod prema nekim mišljenjima omogućava da jagnje više ništa ne oseća, dok je trzanje samo stvar refleksnog rada nerava i mišića.

Preporučujemo