Home Plastenici Topli tuneli za ranu proizvodnju povrća

Topli tuneli za ranu proizvodnju povrća

by admin
topli tuneli plastenici

Tuneli su najčešći oblici zaštićenog prostora kod nas.

Niski tuneli (visine 40-60 cm, širine 50-150 cm, dužine do 20 m) sastoje se od lučno savijenih nosača preko kojih se stavlja folija. Nosači su od PVC cevi prečnika (16 mm), žice (prečnika 3-4 mm) ili pmća. Lukovi nosača (dužine oko 140 cm), postavljaju se na međusobnom rastojanju od 100 cm, ukopani su u zemlju 10-15 cm, a prekrivaju se folijom debljine 0,10 mm ili agrotekstilom (mase 17-30 g/m2). Folija se sa severne strane ukopa u zemlju (10 cm) a sa južne pričvršćuje (cigla, vodeni jastuci, cevi) na površinu zemljišta, što omogućava lako odizanje folije radi provetravanja.

Poluniski tuneli (visina 70-90 cm, širina 2-3 m i dužina 10-20 m) imaju nosače od lučno savijene žice, PVC cevi ili od pocinkovanih metalnih profila, koji se ukopavaju u zemljište (20-25 cm) i prekrivaju folijom debljine 0,10-0,20 cm. Folia se postavlja po mirnom vremenu, pravilno zateže, severna strana se ukopava a južna pričvršćuje.

Kod oba tipa tunela folija se sa čeonih strana skuplja i vezuje za kolac poboden ispred čeonih strana.

Poluvisoki tunel (visina 180-210 cm, širina 200-470 cm, dužina 25-50 m) ima nosače od PVC cevi, aluminijumskih profila ili pocinkovanih profila koji su utisnuti u zemlju na dubini do 40 cm (najbolje u betonske ili metalne stope ili klinove).

Razmak između lukova je 1-1,5 m i oni su međusobno povezani. Folije se razvuku preko lukova i ukopaju u zemlju na dubinu 20-30 cm u prethodno iskopane brazde. Sa čeonih strana su vrata.

Visoki tunel (visina od 2,4—3,6 m, širina od 4,5-7,5 m i dužina od 25-100 m) ima nosače od aluminijumskih cevi (prečnika 40 mm), PVC cevi ili antikorozivnog čelika, odnosno od pocinkovanih profila, koji se ukopaju u zemlju na dubini od 40-70 cm ili se ugrađuju u betonske stope, sa razmakom između lukova od 1 do 2,0 m. Radi postizanja veće čvrstine nosači se međusobno povezuju žicom ili specijalnim spojnicama i cevima.

Za pokrivanje se koristi plastična folija (PE, PVC, EVA) debljine 0,15-0,20 mm ili čvrsti materijali  ploče. S obzirom na širinu ovih tunela, ako se plastična folija lepi, šavovi se stavljaju po širini tunela. Sa obe čeone strane tunela nalaze se vrata što olakšava rad i provetravanje. Po dužini, na svakih 10-20 m nalaze se otvori, prozori (u vidu roletni), najbolje naizmenično postavljeni, koji omogućuju provetravanje. Često se na unutrašnji uzdužni deo nosača montira sistem za zalivanje.

Svi tuneli su pojedinačni objekti. Kada ih je više postavljaju se  po dužoj stranici, sa stazama od oko 80 cm, a između blokova staze su šire (2 m).

Preporučujemo