Home Cvećarstvo Pokrivaći tla ili ruže poleguše

Pokrivaći tla ili ruže poleguše

by admin

U grupu pokrivača tla ili poleguša ubraja se jedna široka lepeza sorti ruža, iz raznih grupa i različitog porekla. Zajednička osobina im je da su neke niskog rasta s položenim horizontalno rastućim izbojcima dužine 80 do 100 cm, dok neke uspravno rastuće sorte dostižu visinu od 1 do 1,5 m i imaju duge položene ili povijene izbojke.

Veoma su bogati u formi, porastu i izgledu svog habitusa, dok lm cvetovi oskudevaju u bojama. Dominiraju sorte roza, zatim bele boja manje one s crvenom bojom cveta. Sorte sa žutom bojom nedavno su uvedene u sortiment, dok sorte s narandžastom bojom cveta još nisu proizvedene. Odlikuju se zdravim porastom i velikom otpornošću na niske temperature. Dostižu visinu od 20 cm do 1 m.

Zbog svog specifičnog habitusa sve se više uvode u ozelenjavanje slobodnije formiranih zelenih površina. Sade se ispred grupa grmolikih ruža ili niskih i visokih četinara, zatim kod ozelenjavanja kosina, podzida i stepeništa, nadalje kao bordura oko terasa i duž aleja, a sade se i u balkonske sanduke, kontejnere ili kao srednje ili srednje visoke stablašice. Ipak, najviše se sade u aranžmanima s višegodišnjim cvećem (perenama) i ukrasnim grmom cotoneaster (mušmulica).

Imajući u vidu da ruže pokrivači tla ili poleguše imaju veoma različite habituse, pored opisa svake sorte.daće se radi lakše primene i grafički prikazi približnog izgleda bokora u punom porastu. S tim u vezi i gustine sadnje su različite. Nisko rastuće i patuljaste sorte sade se gušće, 3-4 komada sadnica na m2, dok se bujno rastuće sorte sa širokom krunom i visećim granama sade 1 do 2 komada na m . Svakako gustinu sadnje treba podesiti brzini porasta i habitusu krune zasa- đenih sorti.

Kod nas su tražene sledeće sorte:

Balerina Poleg. (Bentall 1937). Rast C. Žbun potpuno prelcriven roza cvetovima sa belom sredinom. Po građi cvet je jednostavan i nalazi se u grozdovima. Naraste od 60 do 80 cm. Cvetne grane lako povijene – viseće. Pogodna za žive ograde, krovne bašte i kao 60 cm visoka stablašica.

Denis Gray Poleg. (Meilland 1989). Rast C. Izvanredna ruža, srednje krupnih ružičastih cvetova. Cvetovi u krupnim buketima i ujednačeno prekrivaju snažan žbun. Raste u visinu oko 120 cm i oko 60 cm u širinu.

Fairy.Queenj Poleg. (Vurens-Spek 1998). Rast B. Cvetovi karmin crvem, zbijeni, oblika rozete s mnogo latica, sitni i atraktivni. Ova sorta je crvena mutacija od poznate roza sorte The Fairy.

Lavender Dream Poleg’. (Interplant 1985). Rast D. Boja cveta lavendula pla- va, cvetovi sitm, jednostavne građe, skupljeni u krupne grozdove. Izrazito innogocvetna sorta. Listovi tamnozeleni, sjajni. Žbun do 80 cm visine, s raz- maknutim visećim izbojcima.

Rotelfe Poleg. (M. Tantau 1978). Rast B. Cvetovi srednje veličine, kao crvene boje u grozdovima. Izbojci dugi i u obliku luka povijaju se naniže. Prilikom orezivanja obratiti pažnju jer donosi cvet na dvogodišnjim lastarima.

Scarlet Meillandekor Poleg. (F. Meilland 1986). Rast B. Cveta neprekidno u grozdovima, s rastresito ispunjenim tamnocrvenim a kasnije kao buktinja larandžastocrvenim cvetićima. Široko žbunasta, sa drškama koje rastu u vidu ukova, visine do 80 cm.

Sommerabend Poleg. (W„ Kordes’ Sohne 1995). Rast B. Cvetovi crveni, jednostavne građe, stalnocvetajuća. Naraste 30-40 cm visine, položenog rasta, Pogodna za primenu u svim prilikama. Perspektivna sorta.

Sommermnd Poleg. (W. Kordes’ Sohne 1985). Rast C. Krupnocvetna, r’oboljšana varijanta poznate sorte The Fairy. Cvetovi čisto roza boje, srednje krupni, retko ispunjeni, čašastog oblika, u labavim grozdovima/ Listovi svetlozeleni, sjajni. Žbunast rast, sa dobirm bočnim grananjem. Robustnog rasta do 60 cm visine.

Swany Poleg. (F. Meilland 1977). Rast B. Cvetovl čisto beli u precvetavanju s nežno roza sredinom, srednje krupni, dobro ispunjeni, oblika rozete. Izbojci crveni, kasnije prelaze u tamnozelenu boju. Raste široko žbunasto.

The Fairy Poleg. (Bentall 1932). Rast C. Cvetovi svetloroza boje, oblika rozete, dupli, s mnogo latica, skupljeni u grozdove. Listovi sitni, veoma sjajni. Široko žbunastog rasta s mnogo bočnih grančica.

White Meidiland. Poleg. (F. Meilland 1985). Rast B. Cvetovi čisto beli u obliku rozete, veoma bogato ispunjeni laticama. Cvetovi u krupnim grozdovima. Raste položeno.

Preporučujemo