Home Cvećarstvo Saveti za ukrštanje ruža

Saveti za ukrštanje ruža

by admin

Oprašivanje ruža

Prilikom ukrštanja potrebno je žig tučka odabrane majčine sorte oploditi polenovim prahom odabrane očinske sorte.

U praksi to izgleda ovako: odabere se cvet koji je u punom razvoju, na snažnoj dršci i u ranoj fazi pupoljka. U toku daljeg razvoja, kada se zeleni čašični listići savijaju nadole i oslobode krunične listiće, potrebno je hitno ukloniti sve krunične iistiće, a odmah zatim pomoću pincete i sve prašnike. Uklanjanje prašnika kastracija cveta majke-mora biti vrlo radikalna i od mnogobrojnih prašnika ne sme ostati nijedan. Uklanjanje prašnika treba raditi sa sterilnom pincetom. Ova radnja je veoma važna jer u pomenutoj fazi pupoljka prašnici još nisu zreli, a ni žig tučka još nije zreo za oplodnju te otpada mogućnost eventualne samooplodnje.

Da bi se sprečila nepoželjna samooplodnja, potrebno je cvetove odmah , izolovati, što se postiže navlačenjem papirnih vrećica na cvet. Posle 2 do 3 dana vrši se kontrola zrelosti tučka i kada žig tučka postane sjajan, sluzav i lepljiv, može se pristupiti oprašivanju s polenom odabrane očinske biljke. Zreo polenov prah je mahom žute boje i najbolje ga je sakupiti sa očinske sorte istresanjem na malu staklenu ploču ili na nokat palca, a odatle se pomoću rneke četkice nanosi na tučak. Sada treba da usledi ponovna jednonedeljna izolacija cveta majke, što se postiže navlačenjem papirne kesice na cvet. Za svaku kombinaciju ukrštanja treba voditi tačnu evidenciju. U tom smislu ustrojava se matična knjiga u koju se po rednim brojevima upisuju kombinacije pri ukrštanju. Prvo se upiše naziv majčine sorte, a posle se označava ime oca, dok se na samoj papirnoj kesici upisuje redni broj kombinacije iz matične knjige. Na primer: 327 Baccara x Gloria Dei, što znači da je pod rednim brojem 327 registrovano ukrštanje sorte Baccara kao majke, sa sortom Gloria Dei kao oca, dok znak x ukazuje da se. radi o metodi prostog ukrštanja.

Posle nekoliko dana vrši se kontrola oprašivanja. U slučaju neuspeha tučak pocmi, a cvet vrlo brzo odumre i otpadne. Oplođeni cvet, međutim, brzo razvija za ružu karakterističan plod šipak, koji je u početku zelene boje, a pred sazrevanje poprima crvenu boju. Šipak treba ostaviti što duže na biljci da bi semenke sazrele, ali se nikako ne sme dozvoliti da ga uvhate rani jesenji mrazevi, jer niske temperature rapidno smanjuju klijavost semena u toj fazi njenog zrenja.

POSTUPAK SA SEMENOM
Sredinom oktobra plodove treba obrati, a zatim izvaditi seme iz svakog ploda odvojeno. Seme se zatim potapa u vodu i sva ona semena koja plivaju po površini treba odbaciti jer su štura .i neklijava. Seme se seje u pikir sanduke, po mogućstvu u sterilni supstrat, sastavljen od jednakih delova peska, baštenske zemlje i treseta; Seje se na razmacima od 2,5 cm, a na dubini od 0,5 cm. Svaki pikir sanduk mora biti numerisan i propisno etiketiran uz navođenje naziva roditelja koji su učestvovali u ukrštanju. Posle toga sledi tromesečno čuvanje semena na konstantnoj temperaturi od +4°C.

U rano proleće pikir sanduci sa semenom dobro se zaliju, a zatim iznose na svetlo. Sanduci se najčešće smeste u staklare ili eventualno u sunčane prozore. Pogodna temperatura za nicanje i razvoj je između 18 i 21°C. Samo. nicanje veoma je različito. Neke kombinacije niču već posle 3-4 nedelje, dok se kod drugih kombinacija nicanje proteže na 8 i više meseci. Nakon što su mlade biljčice. pored kotiledona razvile i 3 karakteristična lista, vrši se rasađivanje biljaka. Rasađuje se u saksije pečnika 12 cm, ili u kontejnere od 1,2 litra.

Zemljišna smeša je identična kao i kod setve. Rasađene sejance treba vrlo pažljivo dalje negovati. Obično se dalje uzgajaju u staklenicima ili se smeštaju u plitke leje, gde se zatim zasenjuju i štite od prevelike insolacije. Posebno se naglašava da su sejanci u prvoj fazi razvoja veoma osetljivi na bolesti i štetočine, zbog čega preventivna zaštita od bolesti mora biti maksimalno primenjivana.

SELEKCUA SEJANACA
Kako se radi o heterogenom potomstvu, neizvesna je brzina nicanja, razvoj biljaka kao i njihove nove karakteristike.

Razvoj sejanaca pun je iznenađenja i neočekivanih obrta, jer je dobijeno potomstvo gde se svi sejanci međusobno razlikuju. Neki su izrazito bujnog rasta ili, obrnuto, ostaju patuljasti, zatim ima biljaka sa svetlozelenim ili žutošarenim listovima, nadalje sa zelenim cvetovima ili cvetovima izrazito ružnih prljavih boja ili deformisanih oblika, i što je posebno interesantno i iznenađujuće za amatera, procvetaće veoma rano nakon što se razvilo 5—6 listova i kada je stablo dostiglo jedva 15-20 cm visine:

Ovde se mora naglasiti da ovi prvi vidljivi rezultati ili prvi cvetovi ni slučajno ne mogu poslužiti za Ocenu vrednosti sejanaca, jer su oni odnegovani mahom u stakleničkim uslovima i, što je još važnije, to su sejanci koji se ishranjuju pomoću sopstvenog slabo bujnog korena, te se njihova prava ocena vrednosti može izvršiti tek posle kalemljenja na divlju podlogu i posle gajenja u njivskim uslovima. Međutim, kako se po pravilu radi o velikom broju sejanaca, bilo zbog mnoštva novih kombinacija ili više ponavljanja, to se već u toku prve sezone mora pokazati velika kritičnost, te putem selekcije treba odstraniti sve što ne odgovara ciljevima selekcije i što bi u daljem radu značilo samo balast i povećan trošak. Taj posao selekcije zahteva veliku stručnost i ozbiljnost, i, što je još važnije, hrabro srce, jer iz iskustva se zna da se često već u prvoj godini mora odstraniti i do 90% sejanaca.

Paralelno s uzgojem sejanaca na posebno odabranoj parceli uzgajaju se podloge. U toku leta vrši se prvo razmnožavanje sejanaca. S jednog sejanca dobije se 5 do 6 okaca koja se metodom okuliranja na spavajući pupoljak prenose na podlogu. U narednoj vegetaciji pojaviće se prvi pravi cvetovi, a i ostale karakteristike će doći do izražaja. Zadatak selekcionara je da u toj godini veoma detaljno prati sve faze razvoja nove biljke, da sve uočene pojave objektivno proanalizira a zatim evidentira u matičnoj knjizi. I nadalje važi pravilo da se mora vršiti stalna negativna selekcija, odnosno da se iz proizvodnje i nadalje odstranjuje sve što ne zadovoljava postavljene ciljeve.

U zavisnosti od kritičnosti selekcionara, i u toj fazi selekcije može da otpadne i do 90, do 95% biljaka. No ipak nešto ostaje i to što je ostalo sada već predstavlja, neku polaznu vrednost koja se dalje mora razmnožavati i dalje vrednovati. Dalje razmnožavanje vrši se okuliranjem na uobičajen način. Radi daljeg ispitivanja, od zadržanih selekcija prave se kolekcije od 30 do 40 biljaka koje se u narednih 4 do 6 godina dalje testiraju i interno vrednuju. Sve to se radi pre službene prijave za testiranje radi priznavanja novostvorene sorte.

Veoma često u ovoj poslednjoj fazi ispitivanja oštro oko selekcionara zapazi neku vrednu karakteristiku koju poseduje još bezimeni sejanac, pa pomoću nekih od metoda ukrštanja može da pokuša da je ugradi u potomstvo. Takva ukrštanja povećavaju šanse za dobijanje zaista pravih noviteta.

EFEKTI UKRŠTANJA
U dosadašnjim izlaganjima upoznali smo metode i tehniku ukrštanja, a sada će se dati odgovor na pitanje kakve su šanse za dobijanje nove sorte i koliko to staje novca.

Još početkom XX veka, usled relativno slabe konkurencije, šanse selekcionara bile su dosta dobre, jer su se iz 1.000 sejanaca u proseku priznavale po dve nove sorte. Porastom zahteva potrošača i povećanjem konkurencije među ružarima, u sadašnje vreme potrebno je testirati preko 30.000 sejanaca da bi se mogao očekivati jedan novitet. U literaturi postoje zabeleženi podaci da McGredy, irski selekcionar, odgaja godišnje 150.000 sejanaca, od kojih dobija 5-6 priznatih sorti, dok sovjetski istraživač Klimenko navodi da se u Rusiji za dobijanje 12 novih sorti koristilo 1,5 miliona sejanaca ili u proseku 125.000 komada za svaku novu selekciju. Čuveni francuski selekcionar F. Meilland pravi 30. 000 ukrštanja, od kojih dobija 300.000 sejanaca, a od njih nakon selekcije ostaje samo 3-4 koji bivaju priznati kao nove selekcije.

Srazmemo uloženom radu veliki su i troškovi. Mada nema službenih podataka troškovi stvaranja jedne nove sorte danas između 50.000 i .100.000 evra

Ako ste u potrazi za aranžmanima za rodjendane, godišnjice, venčanja ili sahrane, predlažemo vam da posetite ovaj sajt: www.cvecara-online.com

Imaju veliki izbor aranžmana za razne prilike i u skladu svačijih novčanih mogućnosti.

Preporučujemo