Home StočarstvoSvinje Turopoljska rasa svinja

Turopoljska rasa svinja

by admin

Gaji se od davnina u Turopolju. (ravnici koja leži između Siska i Zagreba po kojoj je i dobila ime) i njenoj bližoj okolini, uglavnom u dolini Save od N. Gradiške pa do Samobora.

Po razvijenosti turopoljka je srednje veličine. Trup ima dosta dug sa nešto ispupčenom (šaranastom) leđnom linijom, prilično dubok i više pljosnat. Glava je srednje veličine. Uši su srednje veličine i napola oborene. Obrasla je kovrdžavom dlakom žućkasto bele boje sa više većih i manjih crnih pega razbacanih po celom telu. Slabe je plodnosti ali bolji zapati imaju prilično dobru plodnost. Kasno stasava za priplod, sporo raste, sporo iskorišćava hranu ali je zato vrlo otporna i može da živi pod vrlo’ lošim uslovima ishrane i nege. Neobično je podesna za držanje na paši i u šumi gde se hrani žirom. Utovljena daje prilično masti.

Preporučujemo