Home StočarstvoSvinje Crna slavonska svinja

Crna slavonska svinja

by admin

Gaji se u Slavoniji i Sremu. Postala je u glavnom ukrštavanjem mangalice sa berkširskim nerastovima, tj. Na sličan način kao i moravka.

Ima trup prilično dug ali nešto pljo snat nasađen na dosta tankim i srednje dugim nogama. Glava je dosta uzana sa dosta dugom njuškom, prilično kratkim i pomalo klempavim ušima. Obrasla je po celom telu ret kom, pravom i crnom dlakom.

Prilično je ranostasna, jer se grla stara oko 11 meseci mogu upotrebiti za priplod. Plodna je i dosta se lako brzo i tovi. Utovljena preko 150 kg. Daje približno iste količine mesa i masti. Prilično je otporna i podesna za držanje na pašnjacima.

Preporučujemo