Home StočarstvoSvinje Ishrana nazimadi namenjene za priplod

Ishrana nazimadi namenjene za priplod

by admin

Nazimad koja se nameravaju upotrebiti za priplod treba što je moguće ranije odvojiti od ostalih i hraniti ih posebno. Ovo je potrebno zato što njihova ishrana mora biti podešena potrebama organizma koji dosta brzo raste i koji može lako zakržljati u slučaju pogrešne ishrane. Po mogućnosti treba mušku nazimad staru 15—16 nedelja držati i hraniti odvojeno od ženskih da ne bi došlo do preranog bukarenja.

Za pravilan razvoj, kako muške tako i ženske nazimadi nijvažnija je dobra paša i kretanje na slobodi. Na dobroj paši podmire ona znatan deo potrebau hrani, a sem toga kretanje na čistom vazduhu utiče neobično povoljno na razvoj mladog organizma. Kad nema paše, nazimad treba držati u ispustu i dati im nakošene sveže deteline, lucerke, trave ili drugih zelenih hraniva koliko hoće da jedu. Ako nema drugih zelenih hraniva treba dati 3—5 kg stočne repe, cvekle, bundeve i 200 — 400 grama sena lucerke ili deteline.

Pored toga treba davati dnevno na grlo 1—2 kg mešavine jake hrane koja je navedena za prasiće a prema starosti i potrebama, tj. prema izgledu pojedinih grla. Muškim grlima treba dati nešto više jake hrane nego ženskim. Za priplodnu nazimad može se upotrebiti i sledeća mešavina jake hrane: 9 kg (90%) jednakih delova prekrupe jecma, ovsa, mekinja i kukuruza, 1 kg (10%) brašna od mesa, a ako ovog nema onda 1,5 kg prekrupe soje ili graška i oko 100 grama koštanog brašna. Ženskim grlima treba davati dnevno ove mešavine pored paše, odnosno navedene količine sočnih hraniva i sena, prema starosti, od 1,2—1,8 kg a muškim 1,5—2 kg. Dobro je davati im svakodnevno 100—200 grama ječma ili mešavine ječma i kukuruza u zrnu, jer se to u praksi pokazalo kao dobro. U krajevima gde se gaji krompir u većoj meri može se davati 1—-3 kg kuvanog ili zaparenog krompira na grlo.

Pri tome treba paziti da se grla ne ugoje niti da budu mršava već da budu u dobroj kondiciji. Nedeljni prirast u težini treba da iznosi kod ženskih grla oko 3 kg tako da ona sa 10 meseci starosti dostignu težinu od oko 100 kg. Kod muških grla taj prirast treba da bude oko 3,5 kg tako da sa deset meseci starosti teže oko 120 kg. Pri pravilnoj ishrani ovu težinu je lako postići kod plemenitih rasa svinja (jorkširske, berkširske, bele oplemenjene i plemenite) ali kod naših domaćih (mangalice, šumadinke, turopoljke, baguna i šiške), koje sporije rastu, to je teže. U prosečim zapatima domaćih rasa obično se za ovo vreme pri dobroj ishrani postiže težina ženskih grla oko 70 kg, a muških oko 90 kg. Na izloženi način treba hraniti nazimad sve dok se ne počnu upotrebljavati za priplod.

Preporučujemo