Home StočarstvoSvinje Ishrana priplodnih krmača

Ishrana priplodnih krmača

by admin

Priplodne krmače, koje su za vreme dojenja prasića pravilno hranjene, poslednju nedelju dana pred odbijanje prasića treba slabije hraniti da bi se smanjilo lučenje mleka i da bi se na taj način odbijanje izvršilo sa što manje teškoća za krmaču i prasiće. Posle odlučivanja prasića krmače treba bolje hraniti da bi se što pre oporavile i što bolje pripremile za bukarenje i sledeće prasenje, jer za vreme dok doje prasiće, obično i pored dobre ishrane prilično omršaju i iscrpu se. Utvrđeno je da način ishrane krmača utiče u izvesnoj meri na njenu plodnost. Zato je potrebno da krmača u vreme bukarenja bude dobro uhranjena ali ne debela, odnosno da bude kako se to stručno kaže, u priplodnoj kondiciji.

Pored dobre paše, a zimi stočne repe, cvekle, bundeve, sena lucerke ili deteline, te mlečnih i kuhinjskih otpadaka, treba im davati dnevno 1 — 3 kg. iste snažne hrane koju su dobijale za vreme dojenja prasića. Krupnijim i mrša vijim krmačama treba dati više, a, sitnijim i debljim manje snažne hrane. Za priplodne krmače je u ovom vremenu kre- tanje na paši ili ispustu neophodno i vrlo korisno, kako za njihov oporavak tako i za uspeh oplođavanja i prasiće koje će oprasiti u sledećem prasenju.

Preporučujemo