Home StočarstvoSvinje Izbor rase svinja za tovljenje

Izbor rase svinja za tovljenje

by admin

Uspeh u tovljenju svinja zavisi u znatnoj meri od izbora rase i grla za tovljenje. Mi smo već videli koje se rase svinja kod nas gaje i kakva su njihova svojstva. Prema tome šta želimo u prvom redu da dobijemo od svinja biraćemo i rasu. Za proizvodnju masti uzećemo, razume se, u prvom redu mangalicu, baguna, šumadinku ili turopoljku, a za proizvodnju mesa i masti jednu od navedenih plemenitih rasa. Razume se da se i od drugih rasa, ako se duže tove, može dobiti dosta masti. Za proizzodnju ukusnog mesa za brzu potrošnju, proizvodnju bekona ili šunke uzećemo u prvom redu mlala grla plemenitih rasa, a ako ovih nema onda mlada grla njihovih meleza.

Pored izbora rase veliku pažnju treba obratiti na izbor pojedinih grla za tov. Za ovu svrhu treba upotrebljavati samo zdrava i pravilno razvijena grla koja potiču iz dobrih zapata, odnosno od roditelja koji dobro iskorišćuju hranu.

Utvrđeno je da se mirnija i pitomija grla sa kratkom i širokom glavom u čeonom delu, kratkim i muskuloznim vratom, kratkom njuškom, dubokim i širokim grudnim košem, dugačkim trupom, širokom karlicom, kraćim i jakim nogama, bolje tove, odnosno iskorišćuju hranu, nego nemirna i divlja sa dugačkom i uzanom glavom, dugom njuškom, dugim i daskastim vratom, umnim i plitkim grudnim košem, kratkim trupom, uzanom karlicom i dugim nogama. Razume se da može biti i izuzetaka od ovoga ali su oni vrlo retki. Za tov treba uzimati grla sa jakim kostima, naročito jakim nogama jer one treba da nose veliki teret. Svinje sa slabim nogama obično nisu u mogućnosti da se drže na nogama do kraja tova i moraju se klati pre potpune utovljenosti (zrelosti).

Sva grla, kako muška tako i ženska koja se nameravaju upotrebljavati za tov treba kastrirati (ustrojiti) ako to nije već ranije učinjeno i cepiti protiv svinjske kuge. Kastrirana grla su mirnija i brže i bolje se tove jer bolje iskorišćavaju hranu.

Gotovo redovno u svakoj partiju svinja koje se stavljaju u tov ma koliko da je obraćana pažnja na izbor grla, ima po nekoliko grla koja slabo iskorišćavaju hranu. Ova grla jedu kao i sva ostala, ali se sporo tove i od ostalih vidno zaostaju. One se već u drugom ili trećem mesecu tova mogu jasno prepoznati. Sva ovakva grla treba što pre isključiti iz tova i zaklati pošto bi inače njihovo tovljenje skupo koštalo. Ako se ostave u tovu do kraja one će, kad ostale svinje budu već potpuno utovljene ili, kako se to kaže kad budu zrele, biti obično tek napola utovljene. Znači, da bi ih trebalo toviti još 5—6 meseci, za koje vreme bi pojele duplo više hrane nego ostale.

Dok je za grla koja normalno iskorišćuju hranu potrebno 5—6 kg. ona će utrošiti 10 i više kilograma zrnaste hrane za kilo gram žive mere. Ljudi ovakva grla zove „poštarima“ i njih treba što pre škartirati iz tova, odnosno zaklati.

Preporučujemo