Home StočarstvoSvinje Bangova bolest

Bangova bolest

by admin

Znaci bolesti kod krmače: krmača pobaci i to najčešće za vreme četvrte do dvanaeste nedelje suprasnosti. Često se pobačaj i ne primeti jer krmača pojede plod. Ako se oprasi na vreme, onda obično bude mrtve prasadi pored žive. Jedan do tri dana pre pobačaja krmača je nevesela i oteču joj usmine i vime. Često se može primetiti da iz stidnice izlazi sluzava ili gnojava tekućina.

Znaci bolesti kod nerasta: Upala jaja, a ponekad i groznica. Jaja otečena.

Način prenošenja:
1)Opasivanjem. Krmača se zarazi od bolesnog nerasta i obratno
2) Putem hrane: tekućina koja curi iz stidnice zaprlja hranu. Svinja koja jede takvu hranu zarazi se i dobije bolest. Na ovaj način životinje se mogu zaraziti i na paši.

Suzbijanje: Mrtvo rođenu prasad treba zajedno sa posteljicama zakopati, svinjac očistiti i raskužiti po uputstvu veterinara. Bolesne nerastove uštrojiti. Da li je neki nerast stvarno bolestan ili nije to će utvrditi veterinar pretragom krvi. Zdrave krmače odvojiti od bolesnih. Dva meseca posle pobačaja treba ponovo pozvati veterinara da pregleda krv krmača koje su pobacile. Ako se pregledom krvi utvrdi da su još uvek bolesne, onda ih treba zaklati.

Predohrana: Svinje za priplod nabavljati samo iz zapata, u kojima nema zaraznog pobačaja. U slučaju sumnje, držati novo kupljene životinje odvojeno tako dugo, dok se pretragom krvi ne utvrdi da su zdrave.

Preporučujemo