Home StočarstvoSvinje Grip prasadi

Grip prasadi

by admin

Grip je zarazna upala pluća prasadi, a naročito odojčadi. Pojavljuje se obično samo u većim uzgojima. Bolest je vrlo zarazna, a širi se najviše na taj način što se prasci od više krmača sastaju i zajednički hrane. Prenosi se dodirom i udisanjem vazduha što ga iskašljavaju bolesne svinje. Najlakše obole prasad koja se slabo hrane i neguju ili se drže u hladnim, vlažnim stajama (staje od cementa).

Znaci bolesti: Prasadi nerado sisaju, postanu neveseli i zavlače se u slamu. Oči su im upaljene, kašlju, a ponekad dobiju i proliv. Pri koncu bolesti koža im postaje krastava i crna. Često ugine preko polovine prasadi. Starija prasad lakše preboli nego mlađa, Životinje koje ozdrave još nedeljama su kržljave i oporave se često tek posle nekoliko meseci. Lečenje je bezuspešno.

Predohrana: U prvom redu potpuno odvojeno držati prasadi od raznih krmača. Često se može postići uspeh jedino promenom staje. Vrlo dobrim se pokazalo odvojeno držanje krmača koje doje. Ispusti treba da su odeljeni jedan od drugog tako da je direktan dodir prasadi izbegnut. Ako je ovo nemoguće, treba se pomoći na drugi način na pr. da neku šupu za drvo preudesimo za zdravu prasad ili da ih preselimo u štalu za goveda.

Preporučujemo