Home StočarstvoSvinje Mere koje treba preduzeti kod pojave zaraznih bolesti kod svinja

Mere koje treba preduzeti kod pojave zaraznih bolesti kod svinja

by admin

Čim primetimo da neka životinja oboli, a pogotovo ako oboli više životinja pod istim ili sličnim znacima, treba zdrave odeliti od bolesnih i smestiti ih u odvojene staje i to što je moguće dalje od zaraženih staja. Ni zdrave ni bolesne životinje ne smeju se nikud puštati iz zaraženog dvorišta.

Prema zakonu o suzbijanju i ugušivanju stočnih zaraza dužan je posednik životinja ili njegov zamenik da odmah prijavi mesnom narodnom odboru, ako opazi na svojoj ili na tuđoj stoci, koja mu je poverena na čuvalje, znakove po kojima bi se moglo sumnjati, da bi mogla biti neka od zarazkih bolesti. O prijavi zaraze treba čim pre, najkraćim putem, obavestiti i nadležnog veterinara, koji će utvrditi vrstu zaraze, dati uputstvo za njeno dalje suzbijanje, a po potrebi izvršiti i zaštitno cepljenje zdravih životinja.

U svemu što se odnosi na zaštitu zdravih i na lečenje bolesnih grla treba postupiti tačno po uputstvima veterinara i po naređenjima vlasti. Ta uputstva i naređenja izdaju se na osnovu zakona u cilju što uspešnijeg suzbijanja zaraze.

Zato napredan i svestan stočar ne samo da će izvršavati sve mere koje su zakonom propisane, nego će tražiti da i drugi to čine.

Već prema prirodi zaraze, njenoj raširenosti i opasnosti koja od nje preti, predviđa zakon zatvor zaraženog dvorišta, celog mesta, sreza ili još većeg područja.Iz zatvorenog područja ne sme se izvesti ni jedno grlo stoke, niti se sme neko uvesti, bez naročite dozvole vlasti koja je odredila zatvor.

Preporučujemo