Home StočarstvoSvinje Svinjska kuga – šta je uzročnik ove bolesti kod svinja

Svinjska kuga – šta je uzročnik ove bolesti kod svinja

by admin

Svinjska kuga je najopasnija i najviše raširena zarazna bolest kod svinja Od nje mogu oboleti sve svinje bez obzira na rasu, pol i starost.

Način prenošenja. Uzročnik je sadržan, pre svega, u krvi bolesnih svinja, a izlučuje se mokraćom, izmetom, sluzom iz očiju i iz nosa. Zdrave životinje mogu se zaraziti i dodirom (njuškanjem) sa bolesnim, ali najčešće se zaraze putem zagađene prostirke i hrane. — Bolest se često širi na zajedničkim pašama, pojilima i na sajmovima, a mogu da ju raznose svinjari, štocari, svinjarski trgovci itd. Tovilišta se obično zaraze kupoinom zaraženih živo tinja. Važnu ulogu kod prenošenja zaraze ima meso od bolesnih svinja. Zaražavanje nastaje ako se voda u kojoj je ovo meso oprano ili kuhinjski otpaci od takvog mesa daju zdravim svinjama (pomije itd.).

Vreme kijanja: 3 do 12 dana.

Znaci bolesti: Bolesne životinje imaju groznicu, izgube prohtev za jelom, iznurene su i mnogo leže. Očni kapci im pocrvene i zakrmelje. Neke povraćaju. Često nastupi zatvor, koji kasnije obično pređe u proliv. Kad se kreću, svinje se povode zadnjim delom trupa. Na raznim mestima kože pojave se neki put crvene mrlje. Bolest traje obično do 7 dana. Od bolesnih svinja ugine 70 do 90% Svinje koje prebole ne mogu po drugi put oboleti od kuge. One postanu otporne (imune).

Svinjska kuga

Ponekad životinje boluju duže vremena: slabo jedu, imaju zatvor ili proliv, idu pogurenih leđa i nerado se kreću, mršaju. Na koži se često pojave kraste. Bolest može da se vuče nedeljama i mesecima. Čim se bolest primeti, treba odmah podneti prijavu narodnim vlastima. Lekovito cepljenje i lečenje bolesnih životinja može da ima uspeha samo na početku bolesti. Kasnije je bezuspešno.

Mere koje treba preduzeti da bi se sprečilo unošenje zaraze među zdrave životinje. Ako preti opasnost od zaraze, onda treba preduzeti zaštitno cepljenje zdravih životinja.

Upotreba mesa za ljudsku hranu. Meso od bolesnih svinja, ako se pravovremeno zakolju, obično nije škodljivo po zdravlje, ali može da bude i opasno. Sem toga meso i mast od bolesnih svinja obično imaju miris po mokraći. — Da li je meso dobro za ljudsku hranu ili nije, o tom odlučuje veterinar. Meso koje je nađeno upotrebljivim, može se puštati u promet samo pod nadzorom vlasti i to jedino u kuhanom stanju. Raznošenje sirova mesa opasno je radi širenja svinjske kuge.

Desinfekciona sredstva: razređeno hlorno – krečno mleko, 2%-tni kreolin ili 2°/0-tna natrijeva lužina (kaustična soda).

Preporučujemo