Home StočarstvoSvinje Zarazna uzetost svinja

Zarazna uzetost svinja

by admin

Bolest je opasna zbog toga, što se dosta lako prenosi, a vrlo teško leči: U većini slučajeva je neizlečiva. Uzročnik je sadržan prvenstvsno u, mozgu i u kičmi, ali ga ima i u krvi, mesu, organima, kao i u slini, mokraći i izmetinama bolesnih životinja.

Način prenošenja. Zdrave svinje zaraze se putem hrane i pića, koji su zagađeni mokraćom, slinom ili drugim lučevinama bolesnih životinja. Nisu retki slučajevi da se zaraza prenese meso.u, klaničnim otpacima i kuhinjskim pomijama. Zarazu mogu preneti i zdrave svinje iz zaraženih dvorišta (kliconoše), a isto tako i ljudi, koji su bili u dodiru sa bolesnim životinjama. Vreme klijanja: 1 -4 nedelje (poprečno 9-10 dana).

Znaci bolesti: groznica, slab prohtev za jelom, nemir. Na dodir kože životinje pokazuju da ih boli i glasno skiče. Grčevi i drhtanje mišića, škripanje zubima, trzanje glavom. U koliko se bolest dalje razvija, pojavljuju se uzetost nogu, svinja se teško diže i najzad ne može u opšte da se digne. Od obolelih životinja ugine oko 80% Neki put traje bolest duže vremena, šta više nedeljama i mesecima. Kod ovako dugog toka bolesti procenat uginja- vanja je znatno manji. Svinje koje su prebolele zaraznu uze tost ne mogu ponovo od nje oboleti. Lečenje je bezuspešno.

Upotreba mesa za ljudsku hranu dozvoljena je pod istim uslovima kao kod svinjske kuge.

Predohrana. Cepljenje je nesigurno. Mnogo je važnije preduzimanje napred opisanih mera radi sprečavanja unošenja zaraze.

Suzbijanje zarazne uzetosti svinja vrši se na isti način kao i kod svinjske kuge, s tom razlikom što je kod ove zaraze predviđeno i prisilno klanje bolesnih i zaraženih svinja, ako postoji verovatnoca da će se na taj način bolest moći potpuno ugušiti.

Dezinfekciona sredstva: za privremenu desinfekciju 2%-tna natrijeva lužina (kaustična soda). Za konačnu desinfekciju 5%-tni rastvor kap rita, (ili 2%-tni rastvor formalina, 0.8%-tni rastvor formaldehida). Konačna desinfekcija vrši se pod rukovodstvom nadležnog veterinara.

Preporučujemo