Home StočarstvoSvinje Bobice ili ikre kod svinja

Bobice ili ikre kod svinja

by admin

Bobice ili ikre su poput zrna graška veliki vodeni mehurići, u kojima se nalazi zametak ljudske pantličare. Kod svinja koje boluju od ove bolesti nalaze najčešće u mišićima buta, grudi, trbuha, vrata, ošita i u jeziku, a ponekad i u drugim organima i delovima tela. Čovek se zarazi na taj način, što jede nekuvano ili nedovoljno kuvano meso od takvih svinja.

Iz bobice (ikre) se u njegovom tankom crevu razvije pantličara, koja može da bude dugačka do 8 metara. Sa čovečijim izmetom izlaze iz creva i prstenovi pantličare, koji sadrže velik broj jaja. Na taj način može da se zarazi zemljište, hrana i voda. Ako svinja jede čovečiji izmet ili hranu zaprljanu takvim izmetom onda s njima pojede i jaja koja se u njenu želudcu ili u crevu razviju u zametke. Zametci se probiju kroz želudac ili kroz crevo i dospeju u krv, koja ih raznese po celom telu. Bobičave svinje obično ne pokazuju nikakvih znakova bolesti i izgledaju potpuno zdrave.

Predohrana: Da bi se sprečilo širenje bobičavosti potrebno je uređivanje nužnika, da svinje nebi imale prilike da jedu čovečje izmete.

Preporučujemo