Home StočarstvoSvinje Crvi u plućima kod svinja

Crvi u plućima kod svinja

by admin

Crvi u plućima obično ne izazivaju kod svinje teža obolenja. Primećuje se samo da životinje kašlju. Ali jedino ako ima mnogo crva, onda slabe, postaju malokrvne, a prasad mogu i da uginu.

Način širenja. Bolesne svinje izlučuju zametke i jaja crvića izmetom i slinom iz nosa. Ova jaja mogu duže vremena da ostanu na životu naročito na vlažnim podvodnim pašnjacima. Zdrave svinje zaraze se najčešće na paši, ali se mogu zaraziti i u svinjcu u kome ima bolesnih svinja.

Lečenje. Dobra, snažna hrana. Ostali lekovi mogu se dati jedino putem ubrizgavanja u dušnik, zato treba pozvati veterinara.

Predohrana. Izbegavanje vlažnih pašnjaka, odvajanje zdravih od bolesnih, čišćenje i desinfekcija staja.

Preporučujemo