Home StočarstvoSvinje Šuga kod svinja

Šuga kod svinja

by admin

Svinje retko obole od šuge. Zato ova bolest nema kod njih onu važnost, koju imakod konja, ovaca i koza, kod kojih se pojavljuje u mnogo opasnijim razmerama. Šugu izazivaju male, prostim okom jedva vidljive životinjice, šugavci, koji žive u koži životinje.

Znaci bolesti. Šuga se pojavi najpre na koži glave, oko očiju i na ušima. Odavde se širi po vratu, leđima i sa obe strane tela. Svinje se neprestano češu na sve moguće predmete Koža se ospe čivuljicama, a kasnije ljuskama, koje izgledaju poput mekinja. Posle se pojave kraste, koža zadeblja i nabora se.

Dlake ispadaju. Ako se ne leče svinje postepeno mršave.

Lečenje. Kraste omekšati toplom sapunicom, a onda kožu snažno natrljati lekom koji dobijemo mešanjem jednakih delova kreolina i zelenog sapuna sa osam puta toliko špiritusa. Najbolje je natrljati jednog dana jednu, a drugog dana drugu polovinu tela. Posle nekoliko dana lek se sapere, a onda se ponovo maže na isti način kao prviput. Umesgo navedenog leka može se upotrebiti i sumporna mast za šugu ili neko drugo sredstvo koje preporuči veterinar.

Posle svakog lečenja treba staju dobro očistiti i temeljito oprati 3%-tnim rastvorom kreolina. Dobro je da se bolesne svinje što više krecu |na polju, ali pri tom ne smeju dolazitu u dodir sa zdravim životinjama.

Predohrana. Zračna staja, čisto, suvo ležište. U mestu, gde ima šuge, treba izbegavati svaki dodir sa stranim svinjama. Naročito se mora paziti na nerastove. Ako se kod neke svinje pokažu znakovi sumnjivi radi šuge, treba zdrave životinje odmah odvojiti.

Preporučujemo