Home Pečurke Uzgoj bukovače (Pleurotus ostreatus)

Uzgoj bukovače (Pleurotus ostreatus)

by admin

Bukovače su pečurke koje se lako nalaze u prirodi i kod nas su vrlo cenjene. Nalazimo je u prirodi nakon kiša, kada je toplo, ali i zimi kada retko možemo naći druge pečurke, pa je omiljena među beračima. Ove gljive rastu na drvenim podlogama (panjevi, otpaci drveta, osušena debla i sl. ). Sve je više proizvođača bukovače jer se lako uzgaja, nije rizična proizvodnja, dosta je otporna na bolesti i štetočine, ima velike prinose i tražena je na tržištu. Samim tim ekonomska isplativost uzgoja bukovače je neupitna.

PROSTOR ZA UZGAJANJE BUKOVAČE

U prostoru gde se uzgaja mora biti optimalna temperatura, moguća dobra ventilacija i stalna visoka vlažnost vazduha. Moraju biti osvetljeni dovoljnom količinom svetla, bilo kroz prozore, bilo veštačkom rasvetom. Mora se omogućiti održavanje konstantne temperature od 18 stepeni C i to tokom cele godine.

Ako sam uzgajivač želi puniti vreće supstratom mora imati prostor gde bi se skladištio materijal za pravljenje supstrata, razne posude za namakanje slame i gde će se obavljati sam posao punjenja. Ovo je ekonomski isplativije. Najbolje je da je visina prostorije 3 metra, jer tako može da se najbolje iskoristi prostor, slažući vreće jedne na druge vertikalno u 4 reda. Između postaviti drvene letve. U prostoriji od oko 30 m2 se može staviti do 400 vreća.

gajenje bukovace

GAJENJE BUKOVAČE

Postoje dve faze:
1. Vreće se napune supstratom i micelijem, i mogu se poredati jedna do druge, jer još uvek neće izbijati gljive nego samo zasejani micelij prorasta supstrat. To traje 21 do 30 dana i tada treba biti u prostoriji temperatura konstantna i bez svetla.

2. Vreće treba propisno složiti da bi se moglo brati, vreće se buše. Iz tih rupa počinju rasti gljive.
Prednost dve prostorije za proizvodnju je što se ne gubi vreme dok gljive izbiju iz rupa tj. 30 dana, jer postoji kontinuirana proizvodnja. Sa jednom prostorijom odradi se 5-6 ciklusa godišnje, a sa dve 10-12 ciklusa.

PRIPREMA UZGAJALIŠTA BUKOVAČE

Bitno je odabrati vrstu konstrukcije (drvena ili metalna), veličinu, odrediti iskorištenost prostorije (broj vreća). Orijentacije radi treba znati da u jedan red 10 m dug stane oko 30 vreća. Ako je potrebno, treba postaviti i dodatnu rasvetu.

Ventilacija je vrlo bitna (ako nema prirodne, ugraditi jedan ventilator sa filterom na vrhu prostorije, a drugi na dnu, na suprotnoj strani prostorije, radi izmene vazduha).
Grejanje i hlađenje treba obavezno biti rešeno (ugraditi i automatski termostat).

Voda mora biti priključena, jer se prostor mora vlažiti u vidu što finije magle.

Potrebno je imati precizan vlagomer i termometar.

DEZINFEKCIJA UZGOJNIH PROSTORA BUKOVAČE

Neophodno je stalno održavati higijenu prostora, alata, posuda, obuće u kojoj se ulazi i to u svim fazama uzgoja.

PUNJENJE VREĆA SA SUPSTRATOM

Supstrat može pripremiti sam uzgajivać ili ih naručiti (one imaju supstrat sa zasejanjim micelijem). Pre toga mora obezbediti kvalitetnu slamu koja će biti potrebana za punjenje vreća.

Srovina za pripremanje supstrata gljive bukovače može biti pšenična slama, ovsena slama, ječmena slama, livadsko seno, otpadak kukuruznog klipa i drugi celulozni otpad biljaka. Sirovina mora biti usitnjena, zdrava i sa pH 5-7. Micelijum mora biti beo. Supstrat se može koristiti termički pripremljen pasterizacijom ili bez termičke obrade.

ZASEJAVANJE

Temperatura supstrata treba da bude oko 20° C, a vlaga od 60 do 65%. Vrećama se prethodno izbuše rupe od 10 do 12 mm na razmaku 10×10 cm. Za jednu vreću veličine 100×40 cm potrebno je 1 l semena. Micelijum treba prvo izmrviti (opranim rukama). Na dno vreće se stavlja slama tj. supstrat pa onda micelijum i sve tako se reda do vrha. Vreću, dobro nabijenu, onda treba odozgo zatvoriti, pa zavezati kanapom. Zasejane vreće stavljamo u prostoriju za prorastanje (temperatura 15-18 stepeni C). Nakon 7-10 dana pojavljuju se gljive. Temperatura u prostoriji ne bi smela biti ispod 12° C za zimski soj, a za letnji ispod 16°C niti iznad 35 stepeni C.

PRORASTANJE BUKOVAČE

Napunjene vreće stoje uspravno, a razmak između svih vreća je 3 do 5 cm. Treba ostaviti i po nekoliko širih prolaza da bi se moglo doći do udaljenijih vreća. Slažu se vertikalno do vrha.

U fazi prorastanja nije potrebno svetlo. Dodatnu vlagu u prostoru, ako je potrebna, stvarati tek ako je vlaga ispod 70 %.

Optimalna temperatura prostorije je 20 do 23°C. Pri temperaturi 5°C micelij sasvim prestaje rasti, ali i temperatura iznad 33°C ubija micelije. Pri optimalnoj temperaturi nakon 14 dana vreće su već prilično pobelele od micelija koji prorasta, a posle 21-30 dana vreće potpuno proraste. Temeraturu i vlažnost kontrolisati sondažnim toplomerom i vlagomerom, najmanje jednom dnevno.

ZAŠTITA BUKOVAČE (BOLESTI BUKOVAČE I ŠTETOČINE )

Može se preventivno upotrebiti insekticid Neopitroid, protiv mušica u fazi prorastanja. On se može otopiti u vodi i tim rastvorom se tada prskaju vreće. U slučaju pojave plesni u supstratu, može se zaraženi deo izrezati iz vreće, izvaditi zaraženi deo slame nožem i to mesto tretirati sa otopinom 1 %-tnog formalina (staviti na vatu). Posle toga vreću zalepiti selotejpom. U slučaju zaraze veće od 30 %, vreću treba izbaciti.

PLODONOŠENJE

Kada je celi supstrat beo i vrlo čvrsto drži celu masu objedinjeno, a miris je ugodan, prorastanje je završeno. Vreće se stavljaju u prostor za uzgoj, vežu se žicom za konstrukciju i buše se rupe. Po površini cele vreće se ravnomerno napravi oko 30 do 40 rupa promera oko 8 mm dezinfikovanim predmetom. Posebnu pažnju posvetiti temperaturi, vlazi, svetlu i vazduhu. Od toga će zavisi koliki će biti prinos.

uzgoj bukovaca

BERBA

Berba počinje kada rub klobuka dođe u ravninu, boja malo posvetli, a na mestu veze klobuka i stručka, raširi se bela navlaka. Bere se kada je klobuk promera do 10 cm.

Ako neka gljiva nije za prodaju u svežem stanju, može iskoristiti za sušenje, kao i prezrele gljive.

Bukovače rađaju u ciklusima, svaki traje po sedmicu dana. Jedna vreća se koristi za 4 ciklusa.

PRINOS BUKOVAČE

To se računa na bazi težine vlažnog supstrata. Prinos se kreće od 15 do 30 % od toga. Pakovanje bukovače u prodavnici košta 1-1,5 eura. Iskorišten supstrat je odlično organsko đubrivo. Uzgoj bukovače je vrlo ekonomski isplativa proizvodnja.

Preporučujemo