Home Voćarstvo Gajenje jegoda u plastenicima

Gajenje jegoda u plastenicima

by admin

U blizini većih tržnih cengara, u južnijim toplijim područjima ima ekonomskog opravdanja da se jagoda, a posebno remontantne sorte (mesečarke) , gaje u zaštićenom prostoru: polietilenskim tunelima, plastenicima i staklenicima.

U zaštićenom prostoru, je povećana toplota zemljišta i vazduha (viša za 6 – 10 °C no na otvorenom polju) , bolje konzervisana vlaga u zemljištu, ranije je kretanje vegetacije, a time i sazrevanje ploda, kod nekih sorti 25 – 30 dana ranije nego na otvorenom polju. Znatno ranijim pojavljivanjem plodova na tržištu postižu se znatno više cene, te se uz veće prinose koji su takođe karakteristični za zaštićeni prostor (ponekad i do 40 – 50%) , ovaj način gajenja jagode može biti dosta rentabilan, iako nisu mali troškovi oko nabavke materijala za postavljanje zaštićenog prostora.

Gajenje jagode u polietilenskim tunelima sastoji se u postavljanju polukružnih konstrukcija (od drveta ili metala) , koje su prekrivene prozračnim belim RUS folijama. Tuneli od plastičnih folija najčešće su široki 1, 2 – 3, 6 t, a visoki od 0, 5 – 1, 7 t. Dužina im zavisi od dužine redova. Sadnja živića se obavlja u julu i avgustu. Kod jednorodnih sorti tuneli se postavljaju u februaru, a kod mesečarki pri kraju leta. Ovaj način gajenja jagode zahteva dobru pripremu zemljišta, pre svega uništavanje korova, jer je u periodu plodonošenja otežana borba protiv korovskih biljaka.

Gajenje jagode u plasteniku je po svemu slično gajenju jagode u stakleniku, osim u materijalu za pokrivanje. Kod oba načina gajenja, konstrukcija može biti: pokretna ili nepokretna, metalna ili drvena. Kod plastenika je pokrivena plastičnim polietilenskim folijama. A kod staklenika staklom.

Plastenici su obično široki 3 – 6 t, dugački 10 – 50 t i visoki 1, 5 – 2, 5 t.
Gajenjem jagode u stakleniku mogu da se obezbede sveži plodovi jagode u toku čitave godine. Međutim, ovaj način gajenja je relativno skup, zbog veštačkog zagrevanja tokom zime i ima ekonomskog opravdanja jedino za vrlo rane sorte.

U zaštićenom prostoru, pored navedenih načina gajenja, jagoda se može gajiti amaterski u stanu: u saksijama, cevima, buradima, terasastim postoljima, piramidama, sa dvostrukom namenom dekorativnom i za proizvodnju plodova za potrebe domaćinstva.

Preporučujemo