Home Voćarstvo Priprema zemljišta za sadnju jagoda

Priprema zemljišta za sadnju jagoda

by admin

Jagoda je voćka koja se može intenzivno gajiti i iskorišćavati na jednom mestu najviše četiri godine.

Da bi se u tako kratkom periodu na najbolji način iskoristile sve potencijalne mogućnosti jagode, pripremi zemljišta treba posvetiti posebnu pažnju.

Zakorovljeno zemljište višegodišnjim korovima (zubača, palamida, koštan i dr.) potrebno je pre sadnje jagode osloboditi prisustva korova. Najefikasniji način uništavanja korova je unakrsno oranje zemljišta na dubinu od 10 – 15 cm i prskanje herbicidima: raundap i cidokor (8 – 10 litara/ha).

Posle tretiranja herbicidima (oko 15 – 20 dana) zemljište treba ponovo preorati. Na zemljištu koje je tretirano herbicidom raundapom sadnja jagode se može obaviti posle 3 meseca. Ako se višegodišnji korovi uništavaju npr. Herbicidom TSA, sadnja jagode se obavlja tek posle 5 – 6 meseci.

Jagodu ne treba saditi 3 – 5 godina na zemljištima na kojima su bili kukuruz, repa, krompir i paradajiz, jer posle ovih kultura u zemljištu ostaju prouzrokovači verticilijuma prema kojima je jagoda veoma osetljiva. Takođe, nije poželjno jagodnjak formirati ni na ledinama, jer su takva zemljišta najčešće zaražena velikim brojem štetočina koje lako prelaze na jagodu i nanose joj štetu. Treba izbegavati sadnju jagode na istim zemljištima gde je ranije bila jagoda.

Jagoda voli rastresita, strukturna i plodna zemljišta. Ako je zemljište nedovoljno strukturno i plodno, u cilju poboljšanja njegovih fizičko – hemijskih osobina, neophodno je pre sadnje rasturiti 15 – 20 tona stajnjaka po hektaru za sred – nje obezbeđena, 30 – 40 tona po hektaru za izrazito siromašna zemljišta.
Pored organskih đubriva treba dodati i mineralna: oko 300 – 600 kg superfosfata, 150 – 400 kg kalijum – sulfata ili oko 1000 kg kompleksnog đubriva NPK.

Pošto se koren jagode pruža plitko, duboku obradu je dovoljno obaviti na dubini od 35 – 40 cm. Obzirom na relativno plitko rigolovanje, predviđene norme stajnjaka i mineralnih đubriva mogu se u ukupnoj količini rasturiti po površini pre rigolovanja ili posle, pa zaorati na dubinu od 15 – 20 cm.
Posle obavljenog rigolovanja posebnu pažnju treba obratiti detaljnom ravnanju i sitnjenju izrigolovane površine, što se postiže unakrsnim plitkim oranjem.

Preporučujemo