Home ŽivinarstvoJapanske prepelice Objekti i uslovi za gajenje japanskih prepelica

Objekti i uslovi za gajenje japanskih prepelica

by admin
uslovi za uzgoj japanskih prepelica

Objekti u kojima se gaje prepelice treba da budu od čvrstog materijala, koji ima dobru izolaciju od vlage i sa dovoljno svetlosti. U prostorijama gde se nalaze prepelice određene za rasplod i mladunci do treće nedelje starosti, temperatura ne sme da bude niža od 16 °C. Kada je hladno, prostoriju treba zagrevati. Zbog velikog broja ptica i hrane, koja je sklona fermentaciji, čemu doprinosi i prilično visoka temperatura u prostorijama, potrebno je stalno paziti na čistoću, temperaturu, provetravanje i hranu, da bi pticama bio ugodan boravak.

Prepelice koje su određene za rasplod drže se u izdvodjenim pregradama, veličine 18 sa 29 cm, koje su smeštene u baterijama za reprodukciju, a koje se nalaze jedna iznad druge. Dno je mrežasto da bi izmet lakše propadao.
Baterije u koju su smeštene prepelice izrađene su od lima. Treba izbegavati uglove, naročito na donjem rubu baterije zbog zadržavanja izmeta. Žičani pod treba da bude nagnut da bi se snesena jaja mogla otkotrljati do udubljenja na prednjem delu, što uzgajivaču omogućava da lako pokupi jaja.

Hrana se stavlja u hranilice izduženog oblika, koja sa spoljne strane obavija bateriju ili kavez. To olakšava stavljanje hrane i čišćenje, pa se na taj način štedi u vremenu i radnoj snazi. Sa spoljne strane kaveza, pored posude za hranu, nalaze se i pojilice za vodu.

Preporučujemo