Gajenje japanskih prepelica u domaćinstvu

0

Obzirom na intenzitet i brzu reprodukciju japanska prepelica je pogodna za individualni, kao i industrijski način gajenja.

Mislim da je korisno da se osvrnemo na mogućnost malih uzgajališta za one koji vole (ima ih u našoj zemlji) da drže i gaje japanske prepelice. Ovi uzgajivači gaje prepelice zbog ukusnog mesa i jaja, kako za tržište, tako i za svoje potrebe. Mala uzgajališta su od značaja, naročito u prigradskim naseljima, gde postoji dobra mogućnost za plasman mesa i jaja.

Japanska prepelica je dražesna i može da bude interesantna u kavezu.

Nekoliko parova je dovoljno za ovu vrstu gajenja, jer se mogu gajiti na vrlo malom prostoru. Ova osobina omogućuje njihovo držanje u kavezima u kući, garaži i drugim sporednim objektima. Prepelice su plašljive ptice i ne smeju se uznemiravati, jer kada. Se uznemire skaču, lete, udaraju u žicu kaveza, pa mogu da se povrede, čak, i smrtno.

Prepelice koje se povrede nisu dobre za razmnožavanje. Uznemiravanje se posebno odražava na pad nosivosti. U velikim kavezima kao što smo već napomenuli, prepelice nose manja jaja. Međutim, mali kavezi u kojima izgleda da se prepelice neudobno osećaju zbog skučenog prostora, mnogo su efikasniji u tom cilju. Smanjeno kretanje u kavezu povoljno utiče na prepelice. One su mirnije i nose više jaja. Dno kaveza je mrežasto da bi izmet lakše propadao, pa ptice ne dolaze u dodir sa istim, tako da se većim delom otklanja opasnost od infekcije. Sa spoljne strane kaveza postavljene su posude za hranu i pojilice za vodu.

Share.

Leave A Reply