Home ŽivinarstvoJapanske prepelice Leženje japanskih prepelica u inkubatoru

Leženje japanskih prepelica u inkubatoru

by admin

Za izvođenje prepeličijih pilića upotrebljavaju se inkubatori isti kao i za izvođenje živinskih ili fazanskih pilića, pa se često dešava da su zajedno u inkubatoru fazanska i prepeličija jaja. Inkubatori omogućavaju da se u isto vreme nasadi veliki broj jaja, planira proizvodnja, kapacitet prostorije za smeštaj pilića, količina hrane, radna snaga i ugovara prodaja i plasman.
Jaja treba pažljivo sakupljati i čuvati u provetrenim prostorijama pre nego što se stave u inkubatore.

Posle nedelju dana jaja se stavljaju u lnkubatore u kojima struji vazduh, jer je ventilacija značajan faktor, isto kao i temperatura i vlažnost. Preporučuje se da se jaja stavljaju u inkubator ujutro. Kod stavljanja jaja u kasete, zatupasti vrh treba da bude okrenut nagore. Najpogodnija su jaja, koja su stara od 2 – 8 dana. Idealna temperatura za inkubaciju iznosi 38, 5 °C sa mogućim odstupanjem od 37, 7 °C do 39 °C. Vlažnost treba da se održava između. 84 i 86% za prvih 14 dana inkubacije.

Od trinaestog dana pa sve do izvaljivanja jaja vlažnost treba da iznosi 95%, to jest do tačke zasićenosti, koja se postiže na taj način što se u inkubator unese mokar sunđer ili krpa.

Inkubacija traje od 16 do 17 dana. Pomeranje u vremenu može da iznosi 48 sati, što zavisi od temperature u inku – batoru. Jaja u kojima se čuje udaranje u noći 14. Dana, otvaraju se u toku dva sledeća dana. Ne treba pomagati pilićima da iziđu iz jajeta, kad se čujunjihovi udarci, jer ako ne mogu to sami da učine, znači da ih treba odbaciti.

Ako je nizak procenat izleženih pilića (60 – 70) u poređenju sa velikom plodnošću, može se to pripisati nepravilnoj ishrani.

Pregled i izdvajanje neoplođenih jaja obavlja se posle 7 dana inkubacije. U normalno gajenom matičnom jatu,. Koli – čina neoplođenih jaja se kreće od 15—19%…

Smeštaj inkubatora i njihov rad

Reč inkubator dolazi od latinske reči „incubation“ što znači nasađivanje jaja.

Kako inkubator treba da obezbedi optimalne uslove za razvitak zametka, on treba da poseduje sledeće osobine:
– održavanje određenog stepena toplote potrebnog za razvitak embriona,
– obezbeđenje potrebnog sastava vazduha, to jest potreb – nog kiseonika za disanje zametka,
– održavanje određene vlažnosti vazduha,
– jednostavna manipulacija jajima.

Ove uslove moraju da ispunjavaju svi inkubatori i od njihove tehničke usavršenosti zavisi preciznost reguli – sanja toplote, vlažnosti i sastava vazduha.

Prema veličini inkubatore delimo na:
1. Male inkubatore sa kapacitetom od 50 do 1. 000 jaja,
2. Srednje inkubatore sa kapacitetom od 1. 000 do 10. 000
jaja,
3. Velike inkubatore sa kapacitetom od 10. 000 jaja i više.

Posle 13 dana inkubacije, jaja se iz inkubatora prebacuju u valjaonike. U prostoriji za vreme rada inkubatora tem – peratura mora biti od 18—20 °C, a vlažnost oko 75%. Ako je vazduh suv, na pod staviti. Sunđer i često ga kvasiti vodom, kako. Bi se održavala stalna vlažnost. Mogu se postaviti i dve velike posude sa vodom ispod stola na kome se nalazi inkubator. Temperatura i vlažnost prostorije prati se stalno. Da bi se prepeličije pile izleglo, potrebno je da u inkubatoru temperatura bude 38 °C, a vlažnost 67 – 72%, a u valjaoniku 39, 5 °C sa velikom vlažnošću..

Veliki inkubatori imaju uređaj za ventilaciju, tako da nije potrebno nikakvo provetravanje. Jedni i drugi inkubatori otvaraju se samo u slučaju unošenja i iznošenja kaseta sa jajima. Za vreme rada „Simplex“ inkubatora, jaja menjaju položaj okretanjem ručice svakih 6 sati, a kod inkubatora „Victoria“, jaja se okreću automatski sama svaki sat. Okretanje jaja mora da se vrši pažljivo, jer se nepažljivim radom povećava broj zamrlih zametaka. Prilikom nasađivanja svaki se nasad evidentira.

Nasađivanje jaja u inkubator

Prilikom nasađivanja prepeličijih jaja treba voditi računa o starosti jaja. Uzimajući u obzir starost jaja, treba nasađivati jaja starosti do nedelju dana. Izuzetak može biti na početku sezone nosivosti, kada je mali broj jaja, pa se čeka da se sakupi veći broj, da bi se mogla nasaditi: Ova praksa bi mogla da se odbaci, jer je bolje ne nasađivati, nego nasađivati stara jaja. Što se tiče boje, uzimaju se jaja sa belom bojom, po kojoj su sitnije tačke i šare, lepom glatkom i masnom površinom. Ostale boje se odbacuju. Naj – bolja su jaja srednje veličine. Krupnija i sitnija jaja daju slabe razultate. Sitnija bi mogla još da se uzmu u obzir, dok se krupnija jaja vrlo loše legu.

Pošto su jaja odabrana, poređaju se u kasete i kasete se stavljaju u inkubatore. Pregled jaja vrši se posle 7 dana. Tom prilikom se odbacuju neoplođena jaja. Jaja se trinaestog dana prebacuju u valjaonike (inkubatori za piljenje). Posle 17 dana u valjaonicima se legu pilići. Pilići u valjaonicima ostaju 24 časa. Za to vreme oni se osuše i mogu se bez bojazni da nazebu, prebaciti u tople baterije. Pilići se prebacuju u plastičnim korpama na čije dno treba staviti grubo platno da se pilići ne bi klizali i povredili. Izvođenje prepelica u inkubatorima je relativno jednostavna i prosta stvar u odnosu na gajenje i odgoj pilića.

Preporučujemo