Home ŽivinarstvoJapanske prepelice Nega mladih japanski prepelica

Nega mladih japanski prepelica

by admin

Posle 24 časa pošto su se pilići izlegli, potpuno osušeni prenose se u tople baterije ili u improvizovane, odgovarajuće objekte. Mladi, koji su stari jedva 20 – 24 časa, suviše su slabi da budu prepušteni sami sebi i pored toga što su živahni i vitalni.

Ovom prilikom sav podmladak, kod koga se vidi slaba životna sposobnost ili neke deformacije, koje se, inače, u vrlo malom broju javljaju, treba odbaciti.
Telesna težina izleženog pileta kreće se od 6 – 8 grama. Mladi pokazuju izvanrednu živahnost i brzo se razvijaju. Prema podacima iz literature pilići starosti od 10 dana dostižu težinu od 20, 1 grama, a starosti od 20 dana težinu od 55 grama. Mladunci stari 30 dana imaju prosečnu težinu od 90 grama, dok za 42 dana ženke postignu 121 gram težine. U isto vreme težina mužjaka iznosi 104 grama.

Zagrevanje prostorije se vrši pomoću električne sijalice od 124—250 wati po m2, koja je postavljena iznad pilića na visini od 50 cm. Treba napomenuti da je posebno važno da se temperatura vazduha prvog dana ne razlikuje od one u inkubatoru. Pored temperature najbolji indikator toplotnog režima su pilići. Ukoliko je temperatura niža, oni se okupljaju u gomile i obrnuto.

U prvoj nedelji života temperatura u baterijama treba da bude 35 – 37 °C, u drugoj nedelji 30—32 °C, u trećoj 25 – 27 °C, a zatim tridesetog dana 20 – 22 °C. U prostorijama gde su smešteni pilići za gajenje, u prvoj nedelji temperatura treba ca bude 25 – 27 °C i postepeno da se smanjuje do uzrasta starosti od 30 dana, kada treba da iznosi 20 °C.

Kada mladi odrastu, veliki kao pilići domaće kokoške, ukida se grejanje, izuzev u hladnim i vlažnim danima.

U nekim evropskim zemljama primenjuje se nešto drugačiji režim gajenja mladunaca. Na primer u Španiji, prve nedelje temperatura vazduha kreće se od 40 – 41 °C, a zatim se postepeno snižava, tako da krajem druge nedelje iznosi 34 – 35 °C. Kod mladunaca starosti od 15 – 30 dana temperatura u prostoriji, u kojoj su smešteni, iznosi 25 – 26 °C,  a za mladunce starije od mesec dana temperatura se snižava na 16 – 19 °C.

Na velikim savremenim farmama u Rusiji, mladunci prepelice se odmah po izvođenju prebacuju iz inkubatora u kaveze za gajenje mladih. Umesto kaveza za gajenje podmlatka tokom prvih nedelja često se koriste i prostorije, gde se temperatura zavisno od starosti podmlatka kreće kao i u toplim odeljenjima kaveza. Što se tiče temperature prostorije u kojoj se nalaze kavezi, treba u toku prve nedelje života pilića da bude od 25 – 27 °C. Tokom narednih dana temperatura vazduha u tim prostorijama se postepeno snižava, tako da kad pilići dostignu starost od mesec dana, temperatura iznosi oko 20 °C.
U svakom slučaju ne sme se dozvoliti da dođe do većih temperaturnih kolebanja, da ne bi došlo do prehlade pilića koji su u to doba osetljivi. Zato u prostorijama za gajenje mladih prepelica ne sme biti promaje. Treba napomenuti da je strujanje vazduha značajan fakor, isto kao i temperatura i vlažnost.

Za smeštaj 50—60 jednodnevnih pilića koriste se kavezi dužine 145 cm, a dubine 60 st, tako da na 1 t2 može da bude i po 250 jednodnevnih pilića.

Preporučujemo