Home ŽivinarstvoJapanske prepelice Gajenje mladih japanski prepelica

Gajenje mladih japanski prepelica

by admin

Proizvodnja i gajenje pilića uopšte je vrlo delikatan posao, a posebno gajenje prepeličijih Pilića. Kada mladunci zamene paperje perjem, treba sa njima postupati isto kao sa njihovim roditeljima. Mladunci menjaju perje pri kraju. Trećeg meseca.

Pored optimalnog broja pilića na određenom prostoru, najvažniji su elementi hrana i higijena. Specijalna hrana za podmladak pilića starosti od par nedelja, treba da sadrži dovoljne količine proteina, mineralnih materija i vitamina. Riblje brašno se unosi u obrok prvog dana. Japanski uzgajivači hrane pilića vlažnim smesama i u tom slučaju im ne daju posebnu vodu za piće. Kod ovog načina hranjenja sa kašastim smesama, mora se paziti da se hrana ne prilepi za kljun i oči malog pileta, koje bi na taj način moglo da se uguši. Zato mora da se smesa odmah skine vlažnom krpicom.

U početku se daje veoma tečna hrana, zatim sve gušća, sve do kombinovane hrane u suvom stanju. Hrana se stavlja u posude izduženog oblika, koje su sa spoljne strane ‘kaveza. To olakšava stavljanje hrane. Ako se daje tečna hrana, voda nije potrebna, ako je hrana suva, neophodne su posudice sa vodom.
Uglavnom se daje suva hrana, jer se na taj način izbegava fermentacija,. Naročito za vreme letnjih meseci. Takođe se. Smatra da se tako štedi na radnoj snazi, koja je potrebna da menja hranu koja fermentira.

Od četvrte do pete nedelje pilići dobijaju perje odraslih u uzrastu od 21 dan po boji perja mogu se razlikovati mužjaci od ženki. U tom vremenu počeće da se razlikuju prepelice po polovima, pggo nam omogućava da odredimo ptice za reprodukciju i za tovljenje.

Intenzitet rasta može se najbolje ilustrovati podatkom, da u roku od 30 dana, mlade prepelice povećavaju početnu težinu za 15 puta. Razvitak japanske prepelice veoma je brz, jer u uzrastu od 35 dana mužjaci i ženke dostižu
polnu zrelost.

U normalnim uslovima početak nosivosti pada između 38 i 42 dana starosti prepelice. U toku gajenja javlja se uvek višak mužjaka. Ovi mužjaci kao i ženke, koje su izlučene iz matičnog jata za rasplod, mogu se toviti u kraćem vremenu (10 do 15 dana) , a zatim koristiti za konzum.

Pod održavanjem higijenskih prilika podrazumeva se ne samo redovna dezinfekcija prostorija i kaveza pre unošenja pilića, već i svakodnevno pranje i čišćenje hranilica, pojilica i žičanih podova. Naročito je štetna ustajala i uskisla hrana, koja obiluje proteinima u raspadanju.

Preporučujemo