Home ŽivinarstvoOstalo Saveti za uzgoj pataka

Saveti za uzgoj pataka

by admin

Iako su pačija jaja manje cenjena od kokošjih, uzgoj pataka može biti isplativ posao prvenstveno zbog mesa i kvalitetnog perja. Meso mladih tovljenih pačića je vrlo visokog kvaliteta, a posebno jetra. Gajenje pataka je najčešće pored vodenih površina.

Tov pataka delimo na osnovu uslova uzgoja pa se tako razlikuju intenzivan tov, poluintenzivan tov i ekstenzivan tov.

Intenzivni tov se obavlja u kontrolisanom ambijentu, odnosno pačići su u zatvorenim prostorijama. Ovakav tov daje najsigurniji rezultat proizvodnje a isplativost je najveća.

Poluintenzivan tov nosi manje rizike i reč je o patkama starosti od 21 dana takodje u kontrolisanim uslovima ali u prostoru sa ispustima gde se gaji veći broj pataka na manjem zatvorenom prostoru.

Ekstenzivni tovom pataka je tov pataka do starosti od 21 dana u kontrolisanom ambijentu, a onda i odnošenje pod nadstrešnice. Nadstrešnice se ogradjuju a najbolje ih je praviti na slatinastim i peskovitim zemljištima. Ovakava tov podrazumeva po grlu oko dva kvadratna metra. Prostor se mora menjati nakon svakog turnusa ali i dezinfikovati. Ovakva vrsta tova nosi najviše rizika i veću stopu uginuća.

Profesionalno gajenje pataka

Komercijalni (intenzivan) tov pataka odvija se tokom dve faze,a to su faza odgoja ranog podmlatka i faza tova pataka starosti od 21 do 49 dana.

Proces odgoja ranog podmlatka počinje od obezbedjenja adekvatnog objekta – čist, opran i okrečen prostor. Oprema takodje mora biti dezinfikovana. U čist objekat se unose prostirke (debljine 5 do 8 cm.) i krugovi za prihvat pačića. Pazite da prostirka bude suva i bez plesni. Kada se unesu hranilce i pojilice priprema se hrana i uključuju se grejalice dan ranije kako bi se postigla potrebna temperatura.

Krugovi se postavljaju tako da pačići po prijemu budu u blizini hrane i izvora toplote. Preporučljiva visina krugova je od 50 do 70 cm. a optimalna grupa je 500 jednodnevnih pačića za prijem. Krugovi se sklanjaju posle deset dana a pre toga se postepeno povećavaju kako bi se pačići kretali po boksu.

Za grejanje se najviše koriste električne ili plinske grejalice i to na više tačaka zbog ravnomernosti toplote.

Pri prihvatu pačića temperatura pod grejalicama treba da bude oko 35 stepeni, a posle prijema temperatura se snižava dnevno za po jedan stepen, sve dok se ne postigne temperatura od oko 20 stepeni a to je za oko dve nedelje.

Pojenje i ishrana

Pojilice mogu biti priručne ili automatske i ravnomerno se raspoređuju u krugove. Jedna pojilica služi za napajanje oko 100 pačića. Pojilice se moraju prati svakog dana.

U prvoj fazi odgoja pačići se hrane starterom (najbolja je peletirana hrana). Pri prijemu, hrana već mora biti u krugovima. Hranilice su obično cevaste ili u vidu tacne a jedna hranilica je dovoljna za oko 100 pačića. I one se moraju svakog dana čistiti. Kada pačići dostignu 15 dana hranilice se zamenjuju hranilicama u obliku valova.

Osvetljenje i ventilacija

Pačićima je potrebna svetlost i to je najvažnije u prva tri dana starosti, nakon čega se svetlost smanjuje. Ako je svetlo vrlo jako, to može da dovede do kanibalizma a ako je preslabo, pačići će odbijati hranu.

Kvalitetna ventilacija je takodje vrlo važna za zdravlje i prirast pačića. Bez adekvatne ventilacije, pačići mogu oboleti od upale očnog kapka ili oštećenja disajnih puteva. Moguće je i uginuće.

Pačići su inače živahni i otporni, i ako postoje svi adekvatni uslovi za gajenje stopa uginuća će biti veoma mala. Ukupno uginuće do 21 dana ne sme biti veće od 2%. Uginuli pačići se odmah iznose iz objekta.

Da bi se sprečile bolesti i uginuće, važno je redovno održavanje dezinfekcione barijere, zatim tokom prva dva dana dodavati u vodu ampivet sa vitaminima, onda zaštititi pačiće od eventualnog ulaska glodara i ptica u objekat, voditi računa o kvalitetu hrane, vode i ventilaciji.

Vrste i rase pataka

Indijska trkačica je najbolja nosilja, pa se odlučite za nju ako Vam je cilj proizvodnja jaja. Ime je dobila zbog svog karakterističnog načina kretanja i stalnog trčkaranja bez geganja. Ova patka počinje da nosi sa 5 do 6 meseci starosti. Vrlo je otporna i lako se aklimatizuje.

Meso indijske trkačice je lošijeg kvaliteta, produkcija perja mala ali zato godišnje u proseku snese oko 150 jaja, a dobri (elitni) primerci 200 i više. Prosečna težina jaja je od 65 do 80 g.

Rasa pogodna za proizvodnju mesa i jetre je Peking patka, poreklom je iz Kine. Ona daje dosta mesa, jaja i perja a upotrebljava se i za popravljanje osobina drugih rasa pataka. Izdržljiva je i otporna vrsta, brzo dobija perje i lako se tovi.

Razmnožavanje pataka (parenje)

Za oplodnju jaja je potreban mužjak u trenutku sazrevanja jajne ćelije. Patke se najčešće za oplodnju koriste jednu godinu jer im se sa starošću smanjuje plodnost.

uzgoj pataka

Za nasad se biraju jaja koja po svojim osobinama odgovaraju prosečnim osobinama, bez većih odstupanja. Na jednog patka, preporučljuivo je obezbediti sesetak pataka. Prevelik broj pataka nije preporučliv jer bi mogli smetati patkaa, kao ni premali broj jer može doći do zamora.

Sneseno jaje ima temperaturu 41 °C i ta se temperatura može tokom 5 do 6 sati smanjiti na 28 °C. što će omogućiti razvoj pileta u jajetu. Jaja se za inkubiranje moraju i dezinfikovati, što se radi formalinskim parama,lje odmah pošto su snesena. U inkubatorima se jaja pataka drže 28 dana.

Čerupanje pataka

Patke se uhvate za krila, vrat se savije prema nazad i zareže se blizu glave dovoljno duboko, da krvari. Mlada perad se odmah stavlja u veliku posudu s hladnom vodom da se ohladi. Za čerupanje, perad se umoči u vruću vodu, pa se perje rukom lagano očupa, nakon čega se patka opet stavlja u hladnu vodu.

Starije patke treba malo da odleže da bi omekšale i čerupaju se dok su još tople pa se nekoliko dana ostavite da leže ili vise na hladnom mestu. Na kraju se fine dlačice flamiraju nad plamenom.

Preporučujemo