Home Voćarstvo Saveti za uzgoj ribizle

Saveti za uzgoj ribizle

by admin

Od četiri vrste ribizle, a to su crna, crvena, bela i zlatna, u prouzvodnji su najzastupljenije crna i crvena ribizla. Ove vrste mogu da u vidu žbuna porastu i do jednog metra u visinu. Za uzgoj ribizle najpovoljnija su priplaniska područja.

Sistem gajenja

Gajenje ribizle može biti po sistemu žbuna, žive ograde, špalira ili stablašice.

Za gajenje u vidu žbuna, sadnja se obavlja u obliku kvadrata sa rastojanjem od 2 m x 2m; 2,5m x 2,5 m; 3m x 3m. Za ručnu obradu sadnja se može obaviti na rastojanju 1,5-2m x 1 m.

Sistem žive ograde je povoljniji, isplativost je veća i najčešći je vid komercijalne proizvodnje zato što se zasad lakše obradjuje i zaštita od bolesti i štetočina je jednostavnija. Prinos po hektaru je veći jer je broj sadnica po jedinici površine veći.

Kod crne ribizle u sistemu žive ograde rastojanje u redu može biti od 0,5 do 0,75m ako je berba mehanizovana berba, a ako je berba ručna – razmak sadnje u redu treba da je oko 1,2m. Sorte kao što su Ben Sarek i Ben Konan sade se sa razmakom u redu od jednog metra.

Osim gajenja ribizle na otvorenom , praktikuje se i proizvodnja ribizli u špaliru , plastenicima i staklenicima.

Ribizle se gaje i kao stablašice koje se formiraju uz kalemljenje ribizle na podlogu zlatne ribizle. Stablo je vrlo dekorativno ako se na jednu podlogu nakaleme dve, tri vrste.

Priprema zemljišta i sadnja

Zemljište se priprema krajem leta a zasad se postavlja u jesen ili rano proleće. Važno je da se zaostali površinski usevi unište herbicidom širokog spektra. Sadne leje treba dabudu na visini od 25 do 30 cm.

Adekvatna priprema zemljišta podrazumeva i duboko oranje, tanjiranje ili drljanje, kao i freziranje. Redovi se postavljaju u pravcu sever – jug. Uobičajeno rastojanje među redovima je od 2,5 do 3 metra, a između sadnica od 60 do 120 cm. Prostor treba da bude dovoljan da se omogući prskanje, djubrenje, berba i košenje.

Presađena sadnica se odmah dobro zalije. Za sprečavanje korova može biti korisno nanošenje kore i strugotina. Prve godine posle sadnje skidajte cvetove da ne bi iscrpili biljku.

Navodnjavanje: Prve godine je potrebno povremeno zalivanje a u nizijama je potrebno navodnjavanje. Od faze zametanja plodova pa do berbe, ribizlamae treba 25 litara vode po kvadratnom metru. Preporučljiv je sistem zalivanja „kap po kap“.

Prihrana i dalja nega sadnica

Kad se ribizla sadi u jesen nije neophodna prihrana veštačkim đubrivima za vreme sadnje, već se to vrši u proleće.

Kada je djubrenje u pitanju, ribizli odgovaraju azot u vidu amonijum sulfata, uree ili u kompleksnim đubrivima.

Razmnožavanje

Ribizle se mogu razmnožiti zrelim ili zelenim reznicama, nagrtanjem, polaganjem, kalemljenjem ili deobom žbuna.

Razmnožavanje reznicama je najčešće jer je lako, jeftino i jednostavno. Na ovaj način, osobine biljke će se preneti na potomstvo. Reznice treba uzeti sa jednogodišnjih zdravih grana i to u jesen. Treba da budu duge od 10 do 20 cm.

Rezidba

Formiranje uzgojnog sistema za poetak podrazumeva orezivanje jednogodišnjih izdanaka. Dok su izdanci u fazi mirovanja, bira se uspravan i čvrst izadanak koji će biti osnovni a ostali se eliminišu.

Kada odabrete izdanak, orežite ga skoro do pola, i odstranite bočne izdanke ali da ostane jedan pupoljak.

uzgoj ribizle

Kad osnovni izdanak naraste do 45 cm, eliminišite sve bočne izdanke do oko 15 cm iznad nivoa zemlje.

Rezidba omogućava eliminaciju starijih i manje rodnih izdanaka i obezbeđuje prostraniju krunu pritom olakšavajući suzbijanje štetočina.

Berba

Od 60 – 70% procenata berbe ribizle vrši se ručno a ako se bere mehanizovano, crvena ribizla se oštećuje pa zato zahteva zamrzavanje ili preradu plodova.

Vreme sazrevanja ribizle je od 2 do 4 sedmice a to zavisi od sorte i vremenskih uslova. Kada su potpuno zrele, bobice ribizle su meke, aromatične, i potpuno obojene. Napomena: Crvena ribizla ima vrlo osetljivu pokožicu, i mora se brati bez dodirivanja bobica.

Preporučujemo