Home Voćarstvo Mankogal, nesistemični fungocid širokog spektra

Mankogal, nesistemični fungocid širokog spektra

by Jovana

Mankogal je fungocid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu. Mankogal pripada grupi ditokarbamantnih fungocida. On deluje na više mesta u ćeliji gljive i nije moguć razvoj rezistentnosti na ovaj preparat. Njegovo delovanje je isključivo preventivno. Za njega se smatra da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. Mankogal deluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti. Ovaj preparat može se kombinovati sa drugim sistemičnim fungocidima kako bi dobili još širi spektar delovanja i povećali samu efikasnost.

Mankogal

Mangokal 80

Uputstvo za upotrebu

Mangokal fungocidni preparat čiji je spektar delovanja zaista širok:

  • Kod jabuke i kruške upotrebljava se kada je čađava pegavost lista prisutna, kao i krastavost ploda do 0,25 posto (20 do 25 g u 10 l vode) u toku vegetacije, pre nego što primarna i sekundarna infekcija uopšte i steknu uslove za pojavljivanje
  • Kod šljiva koristi se od 0,2 do 0,25 posto (20 do 25 g u 10 l vode) kada je vegetacija, naravno preventivno, pre procvetavanja i pojave infekcije
  • Kod višnje i tešnje koristi se kada je mrka pegavost lišća, isto 0,2 do 0,25 posto (20 do 25 g u 10 l vode) u toku vegetacije, pre procvetavanja. Može se koristiti i posle berbe, sve zavisi od toga koliko su uslovi da se razvije infekcija i proširi oboljenje
  • Kod vinove loze crna pegavot i plemenjača, 0,25 posto (20 do 25 g u 10 l vode), pošto su se pojavile prve uljane pege primarnih zaraza. Početkom vegetacije pre nego sto ima uslova za dobijanje sekundarne zaraze, u vreme porasta pupoljaka
  • Krompir i paradajz, kod crne pegavosti od 2 do 2,5 kg/ha2 (20 do 25 g na 100 m2) Tretira se preventivno pre nego što se steknu uslovi da se razvije zaraza i najkasnije dok se ne pojave prvi simptomi
  • Kod pšenice i ječma , pegavost lista i rđa, 3,5kg/ha2 (35 g na 100 m2). Tretira se u fazi kasnja i vlatanja, najkasnije do pojave prvih simptoma
  • Duvan , plemnjača od 2 do 2,5 kg/ha (20 do 25 g na 100 m2) pre sticanja svih uslova za zarazu, preventivno
Kako se koristi

Kada odmerimo količinu preparata trebamo je pomešati sa malo vode, da bismo dobili gustu smemu, kašastu, i potom je sipati u rezervoar prskalice i uz stalno mešanje dodavati još vode koliko je potrebno. Za primenu Mankogala 80 koriste se klasične prskalice. Tretiranje iz vazduha takođe je moguće ali uslov za to je da površine koje se tretiraju budu na razdaljenosti od 500 m od naselja ili poljoprivrednih objekata. Brzina vetra ne bi trebala da prelazi 2 do 3 m/s. Rubne zone se tretiraju sa zemlje.

Mankogal C/Mankogal S

Uputstvo za upotrebu

Mankogal C je fungocid u obliku praška za zaprašivanje, crvene boje, koji se koristi kod:

  • Pšenice, radi suzbijanja prouzrokovača u količini 200 g na 100 kg semena, uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena, ako hoćemo da testiramo vlažnim postupkom
  • Kukuruza, kad je truo koren, pojava pepeljaste pegavosti i truleža u količini 200g na 100 kg semena, uz dodatak od 600 ml vode na 100 kg semena vlažnim putem
  • Šećerne repe, u količini 800g na 100 kg, uz dodatak od 600 ml vode na 100 kg semena , ukoliko tretiranje vršimo vlažnim putem
Kako se koristi

U zatvorenim uređajima vršimo zaprašivanje semena suvim postupkom, uz ravnomerno nanošenje sredstava za zaštitu biljaka. Ukoliko tretiranje vršimo vlažnim postupkom, prethodno je potrebno da navlažimo seme, a zatim da mešamo dok se preparat ne rasporedi ravnomerno po semenu. Tretiranje iz vazduha nije dozvoljeno ovim preparatom.

Preporučujemo