Home ŽivinarstvoProizvodnja jaja Sistemi za ishranu koka nosilja

Sistemi za ishranu koka nosilja

by admin

Uređaji za ishranu – Za ishranu podmlatka koristi se niz različitih tipova hranilica.

Bez obzira na tip, hranilice moraju imati ova tehnička svojstva:

a) hrana ne sme da se rasipa,
b) pilići iz njih na lak način uzimaju hranu, i
v) od dugotrajnog su i nerđajućeg materijala, visina od poda lako se podešava i omogućuju uštedu radne snage.

Hranilice se pune ručno ili mehanički, te je ishrana podmlatka poluauomatizovana ili potpuno automatizovana.

U našoj zemlji se proizvode razni tipovi hranilica i sistema za ishranu. Zadržaćemo se samo na onim koje se najviše koriste.

U prvim danima života pilići se hrane iz malih plastičnih tacni (jedna tacna za 50 pilića). Kasnije se koristi okrugla plastična hranilica, obima 100 sm, za 23 kokice. Posebnim uređajem hranilica se veša i tokom odgoja visina se podešava prema uzrastu pilića.

Za industrijski odgoj podmlatka postoje više sistema za automatizovano hranjenje. Najčešće se koriste dva sistema: sistem „chore time” i podni konvejer.

Automatizovan sistem za ishranu „Shore time” sastoji se od šuplje cevi sa spiralom, okruglih hranilica i električnih pogonskih uređaja pomoću kojih se hrana dovodi iz silosa. Posebnim uređajem (žica, koturovi, konzole, ručni ili automatski pogon) cev sa hranilicama (linija) se veša i tokom odgoja visina se pbdešava prema uzrastu pilića: Cevi sa hranilacama (dužina cevi od 2, 7 m sa 3 ili 4 hranilice) se montiraju u zavisnosti od dužine objekta i gustine naseljenosti. Odlika ovog sistema je jednostavnost i ekonomičnost: hranilice se pune istovremeno i u jednakoj količini (nema rasipanje hrane). Odgajivač mora samo da odredi količinu hrane i vreme kada treba jedinke da dobiju hranu .

Podni konvejer je na čitavoj liniji od silosa do pilića potpuno automatizovan sistem. Hrana se iz silosa lancima putem cevi transportuje do usipnog koša s pogonskim uređajem. Hrana iz usipnog koša se preko žljeba valova prenosi u objekat lancem. Na liniji žljeba postoje okretišta čiji broj zavisi od veličine objekta i koja se, prema potrebi, postavljaju pod raznim uglovima.

Žljeb sa lancem stoji na nosačima kojim se ujedno podešava visina podnog konvejera prema uzrastu pilića. Kretanje lanca i, prema tome, ishrana u objektu, automatski se podešavaju električnim satom. Hranidbeni prostor za kokice je 9 dužinskih sm, pri čemu se računa dužina obe strane.

Preporučujemo