Home ŽivinarstvoProizvodnja jaja Sistemi za pojenje koka nosilja

Sistemi za pojenje koka nosilja

by admin

Uređaji za napajanje – Postoji više tipova pojilica za napajanja podmlatka.

Svaki tip pojilice mora da zadovolji ove uslove: voda ne sme da se rasipa; duboka je, tupih rubova, visina se podešava prema uzrastu pilića; visina nivoa vode u pojilicama oko 2 sm da pilići lako piju; od materijala su koji se lako čisti i dezinfikuje; ne sme da u njih pada nečistoća ili da se pilići penju po njima, i da su ekonomične (minimalan zahtev za radnom snagom).

U prvim danima odgoja pilića potrebna je za 75 pilića mala staklena ili plastična pojilica, kapaciteta 3 – 7 1. Kasnije, pilići se napajaju iz automatskih visećih ili protočnih pojilica.

Automatska viseća okrugla plastična pojilica, obima 100 sm, koristi se za 75 – 100 kokica. Gumenim ili plastičnim crevom pojllica je vezana za vodovodnu mrežu.

Voda ulazi preko ventila, koji se zatvara na potisak (masa vode u pojilici automatski isključuje priliv vode). Pojilica visi o užetu na kojem je osigurač za podešavanje visine od poda .

Protočne pojilice su u obliku podužnih valova i sa kapaljkama (nipl). Najjednostavniji tip protočne pojilice su podužni valovi, sa pojidbenim prostorom od 2, 5 dužinska sm po kokici na kraju odgoja. Ovaj tip pojilice se sve manje koristi iz dva razloga: mora se zaštiti žicom s gornje strane da se jedinke ne penju i ne zagađuju vodu, i troši se dosta vode. Zato se, u odgoju podmlatka, iz higijenskog (potpuna ispravnost vode) i ekonomskog razloga (mala potrošnja vode) , sve više koristi pojilica sa kapaljkama. Pojilicu, neposredno povezanu za vodovodnu instalaciju, predstav lja dugačka cev, koja na donjem kraju ima ugrađene kapaljke (neki tipovi sa zaštitnim sudovima da se ne bi vlažila prostirka) , a s gornje strane cevi je uređaj za podešavanje visine prema uzrastu pilića. Tehnološki normativ za ovaj sistem napajanja je 8 jedinki/1 kapaljku .

Postoje različiti sistemi razvoda vode u objektu ali uglavnom voda dotiče u pojilice iz jednog rezervoara, koji snižava pritisak vode, temperira vodu i služi za eventualno davanje lekova ili vakcina.

Pojilice se ravnomerno raspoređuju po čitavom objektu (automatske viseće) ili se protežu celom dužinom objekta (protočne). Automatske pojilice su udaljene jedna od druge najviše do 4 m. Iskustvo uči da je dobro instalirati bar 10% pojilica više nego što se to tehnološkim normativom predviđa.

Preporučujemo