Home ŽivinarstvoProizvodnja jaja Sistemi za ventilaciju prostorije za koke nosilje

Sistemi za ventilaciju prostorije za koke nosilje

by admin

Uređaji za ventilaciju – S obzirom na razne tipove i proizvođače ventilatora, postoje i razna rešenja sistema za ventilaciju. Pomenućemo samo ona koja se najčešće koriste.

Aksijalni ventilator „Sever”, tipa VA i VAC je niskopritisni, velikog protoka vazduha (od 6150 do 8270 m.kubni na cas. Oba tipa su višefazni (postoje i monofazni) , bešumni i sa više brzina, sa specijalnim klapnama za uvod vazduha i automatskim elektronskim upravljačkim uređajem. Broj okretaja 1400 o/min na 3 x380 V. Ventilator je u aluminijumskom ili pocinkovanom obloženom kućištu. Ventilator ovog tipa se ugrađuje na tavanicu objekta.

Ventilator za zidni sistem ventilacije ima protok vazduha 3200 do 4500 m kubni a broj obrtaja 700 – 1400 o/min. Elektromotor je sa više brzina i priključkom na 380 V trofazne ili 220 V naizmenične struje. Ventilator je ugrađen u aluminijumski ili pocinkovani kanal. Ventilator za zidni sistem omogućuje ove kombinacije: usisavanje, regulisano mešanje i recirkulaciju vazduha. Pri usisavanju zagušljiv i topao vazduh izlazi a istovremeno u objekat ulazi svež i hladan. U kombinaciji „regulisano mešanje” hladan spoljašnji vazduh ulazi u objekat, delimično se meša s toplim vaz duhom u ventilacijskom kanalu. Mešanje toplog povratnog vazduha održava u pokretu celokupnu vazdušnu masu unutar objekta. Kad je u pitanju kombinacija „recirkulacija vazduha, onda se meša samo vazduh iz objekta. Sve kombinacije se regulišu pomoću zaklopca u kanalu za usisavanje. Kad ventilator radi sa pola snage, odstranjuje se zagušljiv vazduh iz donjih slojeva objekta, a punom snagom automatski se otvara rešetkasti zapor na kanalu za usisavanje, pa se izvlači zagušljiv vazduh i iz gornjih slojeva objekta.

Pored ovih sistema, u industrijskom odgoju podmlatka sve se više koristi sistem provetravanja ubacivanjem svežeg vazduha sa pritiskom od 2 – 4 milibara pomoću zidnih ventilatora, kapaciteta od 10000m. kubni na cas (pa i više u zavisnosti od dužine objekta i gustine naseljenosti) i razvodnih kanala.

S obzirom na tropske vrućine u leto 2000te. godine u nas, treba ukazati i na sistem za hlađenje da bi se izbegle moguće ekonomske štete usled visokih temperatura. Sistem predstavlja evaporativni rashlađivač, raznih tipova i veličina. Za objekte za odgoj podmlatka je pogodan rashlađivač serije „Convair”, kapaciteta od 6380 do 15100 m. kubni na cas. On je oblika kutije (dužina 78 – 98 sm širina 72 – 92 st, visina 76 – 106 st) , u kojoj su smešteni elektromotor i centrifugalni ventilator za ubacivanje vazduha u objekat. Na bočnim stranama kutije se nalaze „zavese” (sloj drvene vune između plastičnih rešetaka) po kojima se sliva voda i kroz koje ulazi spoljašnji vazduh. Ovaj rashlađivač ubacuje u objekat rashlađen, vlažan i čist vazduh pod blagim nadpritiskom, što je od značaja za uspešan odgoj. Karakteristike ovog rashlađivača su tih rad, dugotrajnost i velika efikasnost.

Preporučujemo