Home ŽivinarstvoProizvodnja jaja Sistemi za zagrevanje prostorije za koke nosilje

Sistemi za zagrevanje prostorije za koke nosilje

by admin

Uređaji za zagrevanje – Postoje dva sistema za zagrevanje objekta: sistem grejača i sistem ubacivanja toplog vazduha (nadpritisak). Od grejača spomenimo veštačke kvočke (električne, plinske) , Grejače (električne, plinske) za zagrevanje 1/4 ili 1/3 površine objekta, i infracrvene grejače. Za ubacivanje toplog vazduha u objekat služe uređaji sa pogonom na čvrsto gorivo, ulje za loženje ili gas.

Električnu kvočku čine tri cevna električna grejača (svaki dužine 800 mm, 900W, ukupno 774 kgcal/1 c) , koji zagrevaju površinu od oko 3 m kvadtatna sa visine 0, 70 m.

Grejači su zaštićeni aluminijumskom štitnikom, četvrtastog oblika koji istovremeno služi za reflektovanje toplote. Postoje kvočke i sa četiri grejača od 1700W, ukupno 1032 ca1/1 c.

Za zagrevanje 1/4 ili 1/3 površine objekta služe plinski (širina 46, 5 sm, visina 11 sm, dužina 64, 5 sm, jačina grejača 4500 sa1/1 c, kapacitet 1250 pilića) ili električni grejači (sa termostatom). Plinski grejač se priključuje za plinsku instalaciju (izvan objekta) specijalnim gumenim crevom sa zatvaračem, a električni za električnu mrežu u samom objektu.

Uređaj za zagrevanje i ubacivanje vazduha u objekat sastoji se. Od komore za loženje (otporna na visoke temperature i nalazi se u pretprostoru objekta) , višeslojne presvlake za sprečavanje gubitaka toplote i kanala kojim se po objektu razvodi topao vazduh (nadpritisak). Temperatura toplog vaz duha se podešava termostatom.

U poslednje vreme sve se više greje deo (1/4 ili 1/3) ili ceo objekat infracrvenim grejačima. Kratkotalasno energetsko zračenje ovih kvarcnih grejača ima prirodu sunčevih zraka. U zavisnosti od potreba, grejač može imati više lampi. Prednost ovog grejanja su: uključivanjem odmah greje, tih je i ekološki čist u skladu sa ISO 9000, veoma ekonomičan i jednostavan za instaliranje i rukovanje. Za sada ga koriste farme sa velikim jatima ali je pogodan i za objekte sa malim jatima.

Prema veličini i obliku objekta postoje razne mogućnosti postavljanja uređaja za zagrevanje.

Preporučujemo