Home StočarstvoSvinje Razvojni plan za uzgoj svinja u Srbiji

Razvojni plan za uzgoj svinja u Srbiji

by admin

Radi obnove i obezbeđenja daljeg razvitka svinjarstva u našoj zemlji, pristupamo i u ovoj vrlo važnoj privrednoj grani, planskim merama koje nam jedino mogu osigurati pravilan razvoj ove grane naše stočarske proizvodnje.

Ovim načinom rada, tj. uvođenjem i sprovođenjem planskih mera, te novog i savremenog načina stočarenja, obezbedićemo siguran razvoj i poboljšanje u vrednosti — kvalitetui naših svinja, a i u povećanju potrebnog brojnog stanja.

Sam rad oko planskog unapređenja svinjarstva moramo usmeriti tako, da od ove zaista veoma važne privredne grane dobijemo najviše mogućih, danas tako potrebnih stočnih produkata. Na ovome moramo naročito nastojati s obzirom na opšte poboljšanje i povećanje životnih potreba našeg radnog naroda, a takođe radi povećanja potreba naše nove industrije koja napreduje svakim danom.

Kod izrade plana u svinjarstvu naročito treba paziti da plan ne bude previsoko ili prenisko postavljen. To znači da ne smemo planirati suviše velike brojke kao ni suviše niske, jer u oba slučaja, bilo previsoko bilo pre nisko postavljenih zadataka, dolazimo u položaj ili prebacivanja ili podbacivanja u izvršenju postavljenih zadataka. Zato se prilikom sastavljanja plana u svinjarstvu moramo rukovoditi time da plan moramo postaviti što je moguće realnije — stvarnije i to tako da ga uz najviše napore možemo i moramo izvršiti. Samo u tom slučaju ako smo plan dobro postavili tj. dobro odmerili mogućnosti izvršenja, možemo sa sigurnošću raditi na ostvarenju po stavljenog plana i samo takovo planiranje je dobro.

Da bi mogli postaviti dobar plan u svinjarstvu treba da budemo upoznati sa nizom podataka — elemenata koji nam uslovljavaju pravilno planiranje. . Isto tako potrebno je dobro poznavati bar osnovne stvari koje govore o higijeni i zdravlju uzgoja svinja. Pored navedenog treba strogo voditi računa o sposobnostima produkcije ili nabave hrane za svinje, što je naročito važno kod planiranja uzgoja podmladka i tovljenja svinja jer ni u kom slučaju ne smemo dozvoliti da podmladak — prasad kao i svinje u tovu nemaju uvek dovoljno dobre, sveže zdrave hrane. Ovo se naročito naglašava jer makar i mali prekidi tj. neredovno hranjenje, možda čak i jednodnevi poremećaj u ishrani svinja, može da poremeti pravilan uzgoj podmlatka a naročito tova svinja, i to zato, što su baš mlade svinje, prasad kao i tovne svinje, veoma osetljivi na pravilnu i ujednačenu obročnu ishranu.

Kod uzgoja svinja treba još da vodimo računa o rasi svinja, jer t.zv. kulturne rase (berkšir, jorkšir itd.) osetljivije su na hranu, treba im više , pažnje i nege, zahtevaju bolje i udobnije štale i td., zatim treba da znamo u kom pravcu treba da postavljamo plan proizvodnje svinja, tj. da li ćemo proizvoditi svinje za priplod ili svinje za tov, da li ćemo proizvoditi prasad samo 2—3 meseca starosti pa ih potom prodavati ili ćemo se baviti isključivo tovom svinja tj. nabavljati odrasle i mršave svinje isključivo za tov.

Zatim treba da vodimo računa o veličini obora i mogućnosti smeštaja u tim stajama a što je najvažnije, treba da znamo tačno mogućnosti proizvodnje hrane za svinje ako je sami proizvodimo, ili pak da sigurno znamo koliko hrane možemo prema određenom broju svinja koje smo naumili gajiti, nabaviti ili kupiti je sa strane.

Preporučujemo